Ivoren wachters: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Receptie

Je gaat een klein onderzoek doen naar de receptie (de ontvangst) van Ivoren wachters. Lees eerst de Literaire theorie.

Titel Ivoren wachters
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Receptie
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus receptie
Je leert reflecteren op receptie
Gemaakt door Hans Das
Bron 1 knipselkranten.nl | (alleen in de openbare blibiotheek en mogelijk op school)
Bron 2 dbnl.org | over Simon Vestdijk
Bron 3 R. Marres, 'Ivoren Wachters', in: Lexicon van literaire werken, april 1989

Vraag 1


Zoek recensies van Ivoren wachters op Literom en DBNL:


Stap A


twee recensies die vlak na het verschijnen van het werk zijn geschreven;


Stap B


twee recensies die later geschreven zijn.


In hoeverre is er wat veranderd in de manier waarop de recensenten de roman bespreken? Is er sprake van een ontwikkeling in ontvangst? Wat zijn overeenkomsten en verschillen? Bestudeer het tweede punt bij Literaire theorie om de argumenten in de recensies te categoriseren. 


Vraag 2

Schrijf een beschouwing van 800 tot 1000 woorden over de receptie van Ivoren wachters. Hierin beschrijf en becommentarieer je de receptie van het werk. Voorzie je verhaal van een aantal pakkende citaten waarmee je jouw beweringen bewijst.

(Literaire) theorie

1. Receptieonderzoek  - Receptieonderzoek heeft betrekking op met de receptie (letterlijk: ontvangst) van literaire werken. De hoofdvraag binnen het receptieonderzoek is de vraag: hoe werd en wordt dit werk gelezen? Om die vraag te beantwoorden wordt veelal gebruik gemaakt van receptiedocumenten, zoals recensies van professionele (en soms ook van minder professionele) lezers.

2. Joke van Balen e.a., Basisboek Literatuur. Uitgeverij kleine Uil, Groningen, 2009, blz. 183-188 (argumenten in recensies)