Kartonnen dozen: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Structuur en betekenis

Je gaat bij deze opdracht uitzoeken hoe dit boek in elkaar zit. Je zult merken dat je hierdoor ook meer inzicht krijgt in de betekenis van de roman.

Titel Kartonnen dozen
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Structuur en betekenis
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm individueel
Focus structuur en betekenis
Je leert tot de betekenis van het boek doordringen door de structuur te analyseren
Gemaakt door Pieter Waalewijn

Vraag 1


Begin met een feitelijke beschrijving van het boek: schrijver, titel, motto, geleding. Je noteert dus de naam van de schrijver en de titel van het boek, daarna neem je het motto in zijn geheel over, en ten slotte beschrijf je de delen waaruit het verhaal bestaat (hoofdstuk 1, blz. .. - .. enz.)


Vraag 2


Nu ga je de hoofdstukindeling nader bekijken. In het eerste hoofdstuk staat een zin die je helpt hier goed vat op te krijgen: 'En zo begint het verhaal, dat een verhaal is van reizen, kartonnen dozen en psychosomatische kwalen, en van de beelden van deze drie.' (p. 10) Vul het schema hieronder in, op de manier zoals voor hoofdstuk 1 is gedaan.


Vraag 3


Je zult bij het invullen van het schema vast gemerkt hebben dat het laatste hoofdstuk anders is dan de andere. Waarschijnlijk heb je bij dit hoofdstuk ook niet elke kolom goed kunnen invullen.


Vraag 3a


Beschrijf en leg uit wat de belangrijkste verschillen zijn tussen het laatste hoofdstuk en de voorafgaande hoofdstukken.


Vraag 3b


In veel boekbesprekingen van Kartonnen dozen wordt dit laatste hoofdstuk een epiloog genoemd. Ben jij het daarmee eens of niet? Waarom wel of niet? Kun je voor het beargumenteren van je antwoord gebruikmaken van wat je bij 3a hebt genoteerd?


Vraag 4


Tom Lanoye heeft zijn roman Kartonnen dozen genoemd. Voor het verklaren van die titel kun je nu terecht bij de kolom 'doos' van het schema.


Vraag 4a


Slaat de titel volgens jou op alle dozen uit de verschillende hoofdstukken bij elkaar? Leg uit.


Vraag 4b


Misschien dat ook hier het laatste hoofdstuk het verschil maakt. Lees nog eens terug wat er in het laatste hoofdstuk (of de epiloog) wordt gezegd over de laatste kartonnen doos. Wat vind jij: is hier de echte titelverklaring te vinden, of niet? Licht je antwoord toe.


Vraag 5


Blijft nog over: het motto. In dit motto citeert Lanoye zichzelf: het is een fragment uit een gedicht dat in de bundel Hanestaart (1990) te vinden is. Maar wat betekent het hier? Lanoye heeft in Vrij Nederland (5 oktober 1991) over de slotzin het volgende gezegd: '"Ontploffen" kun je op twee manieren lezen: in de zin van oplossen; van het verdwijnen van alle zekerheden. Maar ook in de zin van loskomen, het beginnen van troost. Literatuur als middel om de misleidende gedachte dat die banale liefde zin heeft gehad, te koesteren. Zij hééft geen zin, maar het opschrijven ervan is mooi. Als je een houten been hebt, kun je er een boek over schrijven en jezelf wijsmaken dat je dáárom dat houten been hebt. Het boek geeft zin aan je houten been.'


Vraag 5a


Licht Lanoyes uitspraak 'Het boek geeft zin aan je houten been' toe door die te betrekken op Kartonnen dozen.


Vraag 5b


Het motto is het best te begrijpen als je het verbindt met - opnieuw - het laatste hoofdstuk, de epiloog. Probeer, met behulp van het slothoofdstuk, uit te leggen wat het motto betekent.