Lijmen/Het been: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Personages

Titel Lijmen/Het been
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Personages
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert reflecteren op de relatie tussen personages in een literair werk.
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron Haal deze regel weg als er geen bron of bijlage is, pas anders aan

A

Boorman en Frans Laarmans zijn de hoofdpersonen in Lijmen/Het been. Voor wie had je de meeste sympathie? Waarom?


B

Vraag 1

Hoe verhoudt Laarmans zich tot Boorman? Kies en leg uit:medeplichtige – slachtoffer – slachtoffer en medeplichtige – anders, namelijk … (150 woorden)


Vraag 2

Boorman krijgt medelijden met de weduwe Lauwereyssen. Is dat eigenlijk wel aannemelijk? Leg uit.


Vraag 3

Is Boorman echt veranderd in Het been? Leg uit.


Vraag 4

Waarom neemt Laarmans ontslag bij het Wereldtijdschrift?


Vraag 5

Vind je het een goed idee dat hij ontslag neemt? Waarom?


Vraag 6

Welke rol speelt de anonieme ik-figuur in de verhouding tussen Boorman en Laarmans?


C

Schrijf een informatieve tekst (500 woorden) waarin je weergeeft hoe de relatie tussen Boorman en Laarmans zich ontwikkelt in Lijmen/Het been. Betrek daarin je antwoorden op A en B.