Lijmen/Het been: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Compositie

Titel Lijmen/Het been
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Compositie
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus compositie
Je leert de compositie van een literair werk analyseren.
Gemaakt door Monique Metzemaekers

A

Willem Elsschot schreef Het been in 1938 als vervolg op Lijmen, dat in 1924 verscheen.


Vraag 1

Heb je een voorkeur voor één van beide boeken? Leg je antwoord uit.Vraag 2

Heeft Het been echt meerwaarde of kun je net zo goed alleen Lijmen lezen? Leg uit.


Vraag 3

Bij het verschijnen van Het been vonden sommige critici het gebeuren onwaarschijnlijk en de zogenaamde ommekeer van Boorman ongeloofwaardig. Ben jij dat met hen eens? Leg uit.


B

Lijmen en Het been zijn raam- of kadervertellingen. Dat betekent dat er een verhaal is dat het eigenlijke verhaal omsluit.


Vraag 1

Wat is het kaderverhaal bij Lijmen? En bij Het been?


Vraag 2

Hoe typeert de anonieme ik-figuur Laarmans aan het begin en aan het slot van Lijmen? En hoe aan het begin en slot van Het been?


Vraag 3

Hoe reageert de anonieme ik-figuur op het aanbod van Laarmans aan het slot van Lijmen?


Vraag 4

Wat is de positie van de anonieme ik-figuur aan het begin van Het been?


C

Naar inhoud en compositie kun je Het been zien als een vervolg op Lijmen.


Vraag 1

Leg uit dat Het been naar inhoud een vervolg op Lijmen is.


Vraag 2

Leg uit dat Het been naar compositie een vervolg op Lijmen is.


Vraag 3

Welke verschil zie je tussen Lijmen en Het been wat de beschrijving van de personages betreft?


D

Schrijf een informatief artikel (500 woorden) over de samenhang tussen Lijmen en Het been. Betrek daarin je antwoorden bij A, B en C.