Majoor Frans: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Genre

Titel Majoor Frans
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Genre
Studielast 3 à 4 uur
Werkvorm individueel
Focus genre
Je leert reflecteren op het genre van een literair werk.
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron Coen Peppelenbos recenseert Thomas Vaessens, "Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur"

A


Majoor Frans is een onafhankelijke vrouw. Ze trouwt uiteindelijk met Leopold van Zonshoven. Dat is
 

  • een nederlaag
  • een overwinning
  • een verstandig besluit
  • iets anders, namelijk …

Kies en leg je antwoord uit.


B


Vraag 1


Zijn Leopold en Francis het eens over wat een goed huwelijk inhoudt? Leg uit.


Vraag 2


Wat vind je van hun opvatting?


Vraag 3


Francis verbreekt de verloving. Waarom doet ze dat?


Vraag 4


Vind jij het een goed besluit? Leg uit.


Vraag 5


Het komt toch goed tussen Francis en Leopold. Waardoor?


Vraag 6


Denk je dat Francis en Leopold een goed huwelijk zullen hebben? Leg uit.


C


Aan het eind van de 19e eeuw is er sprake van de eerste feministische golf. Critici vonden dat Majoor Frans een emancipatieroman was. Een emancipatieroman is een roman waarin de ondergeschikte positie van vrouw een belangrijk thema is. Maar volgens 'Truitje' Bosboom-Toussaint ging Majoor Frans over 'de strijd eener vrouw tegen zich zelve en de wereld' en was het boek geen emancipatieroman. Ook schrijft ze een jaar voor het verschijnen van het boek dat ze werkt aan een novelle, 'die grappig genoeg eene soort van dame geeft, waarin sommigen eene personificatie van de geëmancipeerde vrouw zullen zien terwijl ik er dit volstrekt niet mee bedoel.'
Lees bron 1, vanaf het kopje 'frame'. Is Majoor Frans een emancipatieroman, vind je? Leg uit.


D


Schrijf een betoog (500 woorden). Kies één van de volgende stellingen:
 

  • Majoor Frans is een echte emancipatieroman.
  • Majoor Frans is een anti-emancipatieroman.


en onderbouw je mening met goede argumenten. Betrek je antwoorden bij A, B en C in je betoog.