Marcel: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Betekenis

De flaptekst van Marcel zegt dat het boek enerzijds gaat over het leven van een Vlaamse plattelandsjongen en dat het verhaal anderzijds draait om Marcel, zoals de titel van het boek luidt, die in de oorlog aan het Oostfront is gesneuveld. Waar gaat het verhaal nu eigenlijk over, vroeg je je toen misschien af.
Jesper laat op scholieren.com weten dat hij het verhaal weinig met de oorlog te maken vindt hebben en ook Myse merkt op dat er eigenlijk helemaal niet zoveel gebeurt in Marcel. Wel zegt ze: ‘Het lijkt wel of de schrijver bij elke zin een achterliggende gedachte heeft.’ Je gaat aan de hand van verschillende verhaalzinnen onderzoeken waar Marcel volgens jou in diepste wezen over gaat.

Titel Marcel
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Betekenis
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus betekenis
Je leert bepalen waar het verhaal ‘in diepste wezen’ over gaat.
Gemaakt door Janneke Blok

A


In onderstaand schema staan een aantal zinnen uit Marcel die waarschijnlijk een diepere betekenis hebben.


Vraag 1


Leg in 50-100 woorden per zin uit hoe deze volgens jou betekenis krijgt in het verhaal als geheel. Bij de eerste zin hebben we al een beginnetje voor je gemaakt. (De tweede en derde zin over natuurlicht mag je samennemen.)


Vraag 2


Citeer zelf nog een zin uit Marcel en leg uit waarom jij deze betekenisvol vindt voor het hele verhaal.


schema

zin jouw uitleg
De kelder bewaarde, de zolder vergat. (p. 7) De zolder is de plek waar grootmoeder alle spullen van de overledenen bewaart: hun brillen, maar ook de spullen van Marcel, zoals de brief die eigenlijk geheim had moeten blijven voor de ik-persoon. (enz.)
‘Natuurlicht bedriegt niet,’ zei de grootmoeder. (p. 13)
De grootmoeder wachtte haar gasten op. Ze had modebladen of patronen klaargelegd, zachte tegels stof op de tafel bij het grote raam op het noorden, want natuurlicht bedriegt niet. (p. 31)
Tegen de sluiers van de nacht heeft de werkelijkheid zelden een goed verhaal. (p. 100)
Ik begon haastig te graven. De aarde heeft kamers genoeg. (p. 152)
[jouw zin:]

B


Mortier zegt zelf over zijn debuut: ‘Ik hoop dat toch duidelijk is dat Marcel geschreven is uit genegenheid en uit respect voor het raadsel dat wij mensen uiteindelijk zijn.’ En: ‘Als mijn boek de trommel met eigen kinderherinneringen heeft opengetrokken, vind ik dat ook al een aardig compliment.’
Schrijf een alinea die begint met de volgende zin: Marcel gaat voor mij in diepste wezen over het raadsel, de kindertijd (en/of iets anders, namelijk …), want …
Maak daarbij gebruik van je antwoorden bij A.