Marcel: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Vertelsituatie

Op scholieren.com zegt Bas over Marcel: ‘Ik vind het jammer dat de hoofdpersoon erg oppervlakkig beschreven wordt, hierdoor kon ik me niet goed in het boek inleven.’
Vond jij het net als Bas lastig je in te leven in de ik-persoon uit Marcel? Dat is niet zo gek, want hij wordt ten eerste het hele verhaal niet bij naam genoemd, en ten tweede kom je als lezer weinig te weten over wat hij voelt en denkt, tenminste … Je gaat onderzoeken wat het effect van de gekozen vertelsituatie is.

Titel Marcel
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | vertelsituatie
Studielast 1,5 uur
Werkvorm individueel
Focus vertelsituatie
Je leert reflecteren op het effect van de gekozen vertelsituatie.
Gemaakt door Janneke Blok

A


Vraag 1


Noteer in drie minuten puntsgewijs zoveel mogelijk over wat je over de ik-persoon uit Marcel weet. Bedenk waar hij van houdt, waarvoor hij bang is of wat hem bezighoudt in het dagelijks leven.


Vraag 2


Probeer zo precies mogelijk te beschrijven hoe je dat weet.


Vraag 3


De ik-persoon zou je kunnen beschouwen als een soort ‘waarnemer’, die zelf aan de zijlijn staat en niet actief deelneemt aan het verhaal. Wat vind je van deze typering? Leg uit.


Vraag 4


Een waarnemer is niet noodzakelijkerwijs objectief. Leg uit wat daarmee bedoeld wordt. Vraag zo nodig je docent om hulp.


Vraag 5


Vind jij de waarnemingen van de ik-persoon uit Marcel objectief of spreekt daar ook weleens een oordeel uit? Leg je antwoord uit aan de hand van voorbeelden uit het boek.


BJooris van Hulle stelt in het Lexicon van Literaire Werken, deel 65, februari 2005: ‘Vanuit een algemene optiek vraagt hij [Mortier], zonder daarbij zelf stelling te nemen, aandacht voor de drijfveren die mensen tot bepaalde daden en/of houdingen kunnen inspireren en die vaak hun verdere leven en dat van hun nabestaanden bepalen.’


Vraag 1


Leg in je eigen woorden uit wat Van Hulle hier zegt. Vraag zo nodig je docent om hulp.


Vraag 2


Wat is de daad en/of houding waar Van Hulle op doelt?


Vraag 3


Ben je het met zijn uitspraak eens? Leg je antwoord uit aan de hand van de gekozen vertelsituatie en je antwoorden op de vragen bij A.


CWat is je eindoordeel over de gekozen vertelsituatie van Marcel? Vind je deze geslaagd? Heb je door het maken van deze opdracht meer begrip gekregen voor de naamloze ik-persoon en/of meer inzicht in zijn gedachten en gevoelens? Leg je antwoord uit. (100 woorden)