Marcel: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Stijl

Titel Marcel
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | stijl
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus stijl
Je leert reflecteren op de stijl van het boek.
Gemaakt door Janneke Blok
Bron schrijversvakschool.nl | Robbert Welagen, ‘Stijl is het belangrijkste element van literatuur’

A


Als je niet zo goed weet wat ‘stijl’ precies inhoudt, kun je de Literaire theorie hierover nog eens lezen voordat je onderstaande vragen beantwoordt. 


Vraag 1


Heb je ooit een boek gelezen waarvan je de stijl heel mooi vond? Zo ja, welk boek was dat en waardoor sprak de stijl je aan?


Vraag 2


Hoe belangrijk is stijl voor jou? Kan jij een verhaal ook mooi vinden als de stijl je niet aanspreekt?


Vraag 3


Wat was jouw eerste reactie op Mortiers stijl? Heb je weleens eerder een boek in zo’n stijl gelezen? Zo ja, welk boek?


Vraag 4


Noteer minimaal vier zinnen uit Marcel die jou zijn opgevallen. Leg ook uit waarom deze zinnen bijzonder voor jou zijn.


B


De beeldende stijl van Mortier laat geen enkele recensent koud. Voor de een zijn de vele metaforen wat te veel van het goede (Aleid Truijens), de ander moet eraan wennen maar vindt ze lang zo gek nog niet als hij ontdekt dat er in de taal van Mortier een hele wereld verborgen zit (Hans Goedkoop).


Vraag 1Lees bron 1 over het belang van stijl. Wat zijn de twee standpunten ten aanzien van stijl als het belangrijkste element van literatuur die Robbert Welagen in zijn column beschrijft?


Vraag 2Zijn stijl en inhoud volgens jou onlosmakelijk met elkaar verbonden? Leg je antwoord uit aan de hand van voorbeelden uit Marcel. (100 woorden)


Vraag 3Bresser merkt over de stijl van Marcel op: ‘Het is letterlijk een omhaal van woorden die hier door Mortier wordt toegepast om de werkelijkheid te maskeren.’
Leg aan de hand van dit citaat uit dat je zou kunnen zeggen dat vorm (stijl) en inhoud in Marcel samenvallen. (200 woorden)


CIs je reactie op Mortiers stijl door het maken van deze opdracht veranderd? Hoe komt dat?


(Literaire)theorie


'Stijl', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 127-129.