Marcel: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Waardering

Marcel is Mortiers veelgeprezen debuut. Hij viel er meerdere keren mee in de prijzen. Zo werd de roman bekroond met de Gerard Walschapprijs 1999, de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2000, Het Gouden Ezelsoor 2000, de Fortis Debuutprijs 2000 en de Debutantenprijs Dordrecht 2000. Daarnaast werd de roman genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 2000, de NRC Literair-prijs 2000 en stond het boek op de longlist voor de Gouden Uil 2000. Dat is een hele mond vol! 
Je gaat je eigen oordeel vormen over dit unaniem lovend ontvangen literaire werk. Is het werkelijk zo goed als de kritieken zeggen?

Titel Marcel
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | waardering
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel
Focus waardering
Je leert een afgewogen oordeel over een roman geven.
Gemaakt door Janneke Blok
Bron 1 literaireprijzen.nl | overzicht van meer dan 500 Nederlandse en Vlaamse literaire prijzen
Bron 2 volkskrant.nl | Aleid Truijens, ‘Een wereld waarin alles bezield is’
Bron 3 nrc.nl | Hans Goedkoop, ‘Verstekeling in de tijd’

A


Schema 1

prijs doelstelling
Gerard Walschapprijs Waardevol werk van hoofdzakelijk jonge auteurs in het licht stellen.
Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs
Het Gouden Ezelsoor
Fortis Debuutprijs
Debutantenprijs Dordrecht
Libris Literatuurprijs
NRC Literair-prijs
Gouden Uil

Vraag 1


Neem schema 1 over en zoek op wat elke prijs inhoudt. Dit hoeft maar heel kort te zijn, maar zorg in ieder geval dat je een idee krijgt van de doelstelling van elke prijs. Wat voor soort boeken komen voor deze prijs in aanmerking? Je kunt daarvoor bron 1 gebruiken.


Vraag 2Wat valt je op aan de vijf prijzen die Mortier metMarcelheeft gewonnen en de drie prijzen waarvoorMarcelwerd genomineerd maar waarvoor hij uiteindelijk niet in de prijzen viel?


B


schema 2

bezwaren positieve aspecten

Vraag 1


Lees de literaire kritieken van Aleid Truijens (bron 2) en Hans Goedkoop (bron 3), die niet onverdeeld positief zijn over Marcel. Noteer in schema 2 puntsgewijs de bezwaren die zij noemen tegen Marcel en wat zij positieve aspecten van de roman vinden.


Vraag 2In hoeverre speelt het feit dat Marcel een debuut van een beginnende schrijver is een rol in hun oordeel over dit literaire werk? (100 woorden)


Vraag 3Leg uit dat je een soortgelijke houding ook terugziet in de prijzen die daadwerkelijk zijn toegekend aanMarcel.


Vraag 4Wat vind je ervan dat een debuut wellicht ‘milder’ wordt beoordeeld dan het zoveelste werk van een ervaren schrijver? (100 woorden)


CSchrijf een eigen bespreking van Marcel van ongeveer 500 tot 800 woorden, waarin je jouw afgewogen oordeel over de roman geeft. Kies een van de volgende invalshoeken voor je bespreking:

  • ‘Als debuut vind ik Marcel …’
  • ‘Als literair werk vind ik Marcel …’

Bronnen

  1. literaireprijzen.nl | overzicht van meer dan 500 Nederlandse en Vlaamse literaire prijzen
  2. volkskrant.nl | Aleid Truijens, ‘Een wereld waarin alles bezield is’
  3. nrc.nl | Hans Goedkoop, ‘Verstekeling in de tijd’