Marcel: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Verwantschap

Marcel wordt, vanwege het thema Vlaanderen én collaboratie, door veel critici vergeleken met Het verdriet van België van Hugo Claus (zie N6 op deze site). Zelf zegt Mortier over deze vergelijking: ‘Veel critici vergelijken me met Claus. Ik ben echter veel minder hard in mijn beoordeling van mensen, Vlaanderen en de maatschappij.’ 
Daarnaast had hij naar eigen zeggen veel meer voor ogen dan ‘het zoveelste Vlaamse collaboratieverhaal’. Vanuit een algemene optiek vraagt hij, zonder daarbij zelf stelling te nemen, aandacht voor de drijfveren die mensen tot bepaalde daden en/of houdingen kunnen inspireren en die vaak hun verdere leven en dat van hun nabestaanden bepalen.
Je gaat verschillende Vlaamse collaboratieverhalen met elkaar vergelijken om een antwoord te kunnen geven op de vraag of Mortiers Marcel echt zo anders is dan de andere boeken met dit thema.

Titel Marcel
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | verwantschap
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel
Focus verwantschap
Je leert de verwantschap tussen Marcel en andere Vlaamse collaboratieverhalen onderzoeken.
Gemaakt door Janneke Blok
Bron 1 h-vv.be | 'De foute oorlog. Schuld en nederlaag in het Vlaamse proza over de Tweede Wereldoorlog' (alleen het gedeelte ‘Het verdriet van België of de kramp van het zwijgen’)
Bron 2 apache.be | Karel van den Broeck, ‘Literatuur geneest Vlaanderen van oorlogstrauma’

A


Lees bron 1 en 2.


Vraag 1


Beschrijf in je eigen woorden de ontwikkeling die beide teksten schetsen van Vlaamse collaboratieliteratuur die de afgelopen decennia is verschenen. (200 woorden)


Vraag 2


Waar in deze ontwikkeling plaatsen Jan Lensen en Karel van den Broeck Marcel? En Het verdriet van België?


BVraag 1


Maak een lijstje van ten minste nog vijf andere literaire werken uit Vlaanderen (naast Het verdriet van België), waarin oorlog en collaboratie een belangrijke rol spelen. Noteer deze in onderstaand schema; er zijn al twee suggesties gegeven. 
Tip: gebruik genoemde titels uit de bronnen bij A of zoek via de website van de bibliotheek of Lezen voor de Lijst op ‘collaboratie’.


Vraag 2


Zoek vervolgens informatie op over elk van de titels: waar gaat het boek over, wat zegt de literaire kritiek erover? Noteer relevante punten in de tweede kolom van het schema.


Vraag 3


Opvallende overeenkomsten en/of verschillen met Marcel noteer je in de laatste kolom.


schema

Titel Relevante informatie Opvallende overeenkomsten en/of verschillen
1. Het verdriet van België (Hugo Claus - N6)
2. WIL (Jeroen Olyslaegers - N5)
3. Allemaal willen we de hemel (Els Beerten - N3)
4.
5.
6.

C


Schrijf op basis van de bij A gebruikte bronnen en je onderzoekje bij B een betoog van ongeveer 500 woorden, waarin je Marcel plaatst tegen de achtergrond en de ontwikkeling van andere Vlaamse collaboratieverhalen. In hoeverre vind je Marcel daarin uniek? Wat voegt Marcel toe aan deze lijst? Leid je tekst in met de beweringen die de schrijver zelf hierover gedaan heeft.