Specht en zoon: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Christelijke motieven

Specht en zoon staat bol van verwijzingen naar de Bijbel en het christelijke geloof. In deze opdracht ga je deze verwijzingen inventariseren en groeperen en je denkt na over de gevolgen ervan voor jouw interpretatie van de roman. Lees ter voorbereiding de genoemde paragraaf bij Literaire theorie.

Titel Specht en zoon
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Christelijke Motieven
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm twee- of drietal
Focus christelijke motieven
Je leert christelijke motieven te herkennen en refelcteren op de vraag wat ze betekenen voor de roman als geheel
Gemaakt door Jannet Oosterhuis
Bron 1 yord.nl | Tewin van den Bergh, 'Ik wil te vertrouwen zijn'
Bron 2 trouw.nl | Leonie Breebaart, 'Uw zoon is klaar met Pasen'
Bron 3 groene.nl | Marja Pruis, 'Over scheppen en recenseren'

Vraag 1

Maak individueel een lijstje van wat je hierover kunt terugvinden of wat je opviel in de roman en noteer in drie kolommen:

- Bijbelse verwijzingen;
- christelijke symbolen;
- christelijke attributen.


Vraag 2

Lees vervolgens elk een van de onderstaande bronnen. Vul tijdens het lezen je lijstje van 1 aan met wat wordt genoemd in de bron die jij leest.


Vraag 3

Noteer tevens hoe de recensent oordeelt over het feit dat je in Ottens roman zo duidelijk terugziet dat hij zich bekeerde tot het katholieke geloof.


Vraag 4

Bekijk elkaars aantekeningen en vergelijk die ook met de lijsten die jullie bij opdracht 1 maakten.


Vraag 5

Vergelijk tevens de oordelen van de recensenten over het voorkomen van de veelheid aan christelijke verwijzingen.


Vraag 6

Wat is jullie oordeel? Laat die weten door te reageren op de volgende stellingen. Geef per stelling aan of jullie het ermee eens of oneens zijn en leg ook uit waarom.

Stelling A:
De christelijke motieven en verwijzingen waren ons al opgevallen tijdens het lezen.

Stelling B:
De christelijke motieven en verwijzingen maken de roman duidelijker.

Stelling C:
De christelijke motieven en verwijzingen maken de roman mooier.

Stelling D:
De christelijke motieven en verwijzingen zijn onontbeerlijk in deze roman.

Stelling E:
Het is hinderlijk dat de lezer er tijdens het lezen steeds aan herinnerd wordt dat Otten een christelijke auteur is.


Vraag 7

Heeft deze inventarisatie en de discussie erover jouw mening over Specht en zoon veranderd? Noteer dat individueel en licht je antwoord toe.