Specht en zoon: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Hoofdpersoon

Titel Specht en zoon
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Hoofdpersoon
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus hoofdpersoon
Je leert de ontwikkeling van het hoofdpersonage te zien en te duiden
Gemaakt door Jannet Oosterhuis

A

Om op te warmen:


Vraag 1


Wie en hoe was ik toen ik 10 was? Noteer wat voor persoon je toen was, wat je hobby's en interesses waren.


Vraag 2

Wie en hoe ben je nu? Noteer weer wat voor persoon je bent, wat je hobby's en interesses zijn.


Vraag 3

Leg die lijstjes van 1 en 2 naast elkaar en bekijk de verschillen. Zijn er bepaalde gebeurtenissen geweest of hebben er veranderingen in je leven plaatsgevonden? Hoe hebben die invloed gehad op hoe jij veranderde?


B

In deze opdracht ga je het personage Felix Vincent bekijken en nauwkeurig in beeld brengen hoe dit personage verandert.

Vraag 1

Noteer in het schema hoe je schepper leert kennen in het eerste hoofdstuk. Ondersteun je observatie door drie korte citaten uit dit hoofdstuk.


Vraag 2

Vul daarna de rest van het schema in, door bij elk hoofdstuk te bekijken welke verandering er optreedt in de situatie en welke nieuwe of andere aspecten van schepper je leert kennen.


Vraag 3

Bekijk het ingevulde schema en beoordeel of er verbanden zijn tussen de veranderingen/situaties die je noteerde en de karakterisering van Vincent. Vind je de veranderingen van Vincent geloofwaardig? Vind je de reacties van Vincent op de gebeurtenissen in zijn leven geloofwaardig? Beantwoord deze vragen en onderbouw je antwoorden met drie soorten argumenten: uit de roman, uit je eigen levenservaring en uit je leeservaring (met andere literatuur!).


Vraag 4

Hoe is Vincent uiteindelijk geworden? Wat heeft hij geleerd? Tot welke inzichten is hij gekomen? Gebruik voor je antwoord 100-200 woorden.


Tabel

Verandering/situatie(s) Karakterisering Felix Vincent Ondersteunende citaten
H1
H2
H3
H4
H5