Woutertje Pieterse: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Personage

Titel Woutertje Pieterse
Niveau boek 4
Opdracht niveau 3 | Personage
Studielast 1,5 uur
Werkvorm individueel
Focus personage
Je leert reflecteren op het kenmerkende van de hoofdpersoon.
Gemaakt door Pieter Waalewijn

A

  1. Zoek op Wikipedia 'Woutertje Pieterse' op. Noteer in telegramstijl de vier of vijf belangrijkste punten uit de informatie die je daar aantreft.
  2. Had je bij vraag 1 ook de 'Woutertje Pieterse Prijs' genoteerd? Zoek op Wikipedia op wat die prijs inhoudt, en noteer de titels van drie bekende boeken die die prijs hebben gekregen.


B

  1. Is Woutertje Pieterse zelf eigenlijk een jeugd- of kinderboek? Noem argumenten vóór en argumenten tegen, en bepaal daarna welke argumenten voor jou het zwaarst wegen.
  2. Ken jij de boeken over Pietje Bell, Dik Trom of Ciske de rat, of de verfilming daarvan? Of ken jij de filmreeks Home alone?
    a. Kies een van de genoemde boeken/films en noem zoveel mogelijk overeenkomsten tussen dat boek/die film en Woutertje Pieterse. (Als er een ander boek of andere film is die volgens jou nog meer verwantschap heeft met Woutertje Pieterse, mag je de opdracht ook daarmee uitvoeren.) 
    b. Welke scène uit Woutertje Pieterse doet je het meest denken aan dat boek/die film?
  3. Wat heeft Multatuli, de schrijver van Woutertje Pieterse, eigenlijk met zijn verhaal over deze opgroeiende jongen duidelijk willen maken? Geef antwoord in maximaal 75 woorden.
  4. Is Multatuli’s 'boodschap' – zie je antwoord op de vorige vraag – gelijk aan de boodschap van het boek of de film uit vraag 2? Leg uit.


C

Als je je antwoorden bij B nu terugleest, hoe logisch lijkt het dan dat die literaire prijs van vraag A2 naar Woutertje Pieterse is vernoemd? Leg uit.