Woutertje Pieterse: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Intertekstualiteit

Je kunt deze opdracht alleen maken als je ook De kleine Johannes (Frederik van Eeden, 1887; ook op deze site, op N4) hebt gelezen of bereid bent dat voor deze opdracht te doen. Overleg in dat geval met je docent of je beide boeken op je lijst mag zetten.

Hoewel De kleine Johannes een paar jaar eerder is uitgegeven dan Woutertje Pieterse, was de geschiedenis van Woutertje Pieterse, verspreid over de bundels Ide├źn, al wel beschikbaar toen Van Eeden aan zijn boek begon. Vandaar dat de criticus Conrad Busken Huet kon stellen dat De kleine Johannes een klinkklare imitatie van Woutertje Pieterse was. In deze opdracht ga je, mede aan de hand van een artikel uit 2002 van Jan Fontijn, uitzoeken wat hiervan waar is.

Titel Woutertje Pieterse
Niveau boek 4
Opdracht niveau 5 | Intertekstualiteit
Studielast 3 slu
Werkvorm individueel
Focus intertekstualiteit
Je leert onderzoeken of De kleine Johannes een imitatie is van Woutertje Pieterse.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron dbnl.org | Jan Fontijn: 'Is De kleine Johannes klinkklare imitatie?'

Vooraf

  1. Noem, zonder meteen al te diep na te denken, vier wezenlijke overeenkomsten tussen Woutertje Pieterse en De kleine Johannes.
  2. Bepaal even snel je standpunt: hoe erg is het als een boek (of een ander kunstwerk) een imitatie is van een ander boek (of kunstwerk)? Wat is je belangrijkste argument?


Kern

Lees het artikel van Jan Fontijn (bron 1) aandachtig. Vat de hoofdzaken ervan samen in een overzichtelijke tekst, die goed te volgen is voor iemand die het artikel zelf niet gelezen heeft.


Conclusie

Rond deze opdracht af met een persoonlijke reactie op Fontijns redenering. Betrek in je reactie ook de voorlopige opmerkingen waarmee je deze opdracht begonnen bent. Als dan blijkt dat je van gedachten veranderd bent, is dat geen schande; zoiets noemt men voortschrijdend inzicht.