Clausewitz: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Thematiek/lezersverwachting

De jacht is mooier dan de vangst. Voor veel jongens en mannen schijnt dit het leidende principe te zijn op het liefdespad. Als zij op avontuur gaan, is het 'scoren' van een meisje of het in bed krijgen van de 'prooi' zo'n beetje het hoogste doel. Is de buit eenmaal binnen, dan is de grootste lol er wel af.

Titel Clausewitz
Niveau boek 5
Opdracht Niveau 4 | thematiek/lezersverwachting
Studielast 3 uur
Werkvorm Individueel
Focus thematiek/lezersverwachting
Je leert Reflecteren op een belangrijk verhaalmotief en op je eigen leeshouding.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron Jann Ruyters, 'De lol van het stenen omkeren', in: Trouw, 30 oktober 2010

Vraag 1

De jacht is mooier dan de vangst - herken je die gedachte, bij jezelf of bij anderen? Wat vind jij daarvan? En wat is jouw oordeel als het daarbij om de liefde gaat? Kies uit de volgende typeringen: normaal - gezond- menselijk (of mannelijk?) - dierlijk - levenslustig - egoïstisch - yolo - primitief - oppervlakkig - kortzichtig. Schrijf een korte tekst (150 woorden) waarin je jouw visie op het principe van 'de jacht is mooier dan de vangst', vooral in relatie tot de liefde, onder woorden brengt.

Vraag 2

De roman Clausewitz draait voor het grootste deel om een variant op 'de jacht is mooier dan de vangst'. Tim Modderman is het hele boek door op zoek naar Ferdynand LeFebvre, maar tegen het eind stelt hij dat 'het veel leuker was naar LeFebvre te zoeken dan het zou kunnen zijn om hem te vinden' (p. 220). Was jij verrast dat Tim daar zo over dacht, of had je al eerder begrepen dat voor hem de jacht (het zoeken) mooier was dan de vangst (de vondst)? Schrijf een tekst (250 woorden) waarin je Tims benadering van zoeken en vinden bespreekt.

Vraag 3

Naar wie was Tim eigenlijk op zoek? Als je ziet hoe verschillend de personages in Clausewitz over LeFebvre spreken, krijg je sterk de indruk dat er niet één LeFebvre is geweest, maar meer dan één. Max van Aa oppert zelfs (vanaf p. 107) dat LeFebvre niet bestaan heeft, maar een leeg omhulsel was waarop linkse intellectuelen hun ideeën projecteerden.In het kader van Tims zoektocht (en die van ons): probeer eens een profielschets te maken van Ferdynand LeFebvre. Maak daarvoor gebruik van de informatie die de verschillende personages over hem verstrekken.

Vraag 4

Ook een romanlezer is op zoek: hij wil al lezend zijn doel bereiken. Een onbevredigend einde van de roman kan fataal zijn voor het lezersoordeel.

a.    Hoe kijk jij terug op jouw leeservaring met Clausewitz? Wat heb jij bereikt?
b.    Hoe heb jij het slot van deze roman ervaren: als bevredigend of niet? Leg uit.
c.    Lees de bespreking van Clausewitz door Jann Ruyters in Trouw (bron 1). De titel luidt: 'De lol van het stenen omkeren', maar er had net zo goed 'De jacht is mooier dan de vangst' boven kunnen staan. Reageer in een paar zinnen op deze recensie.
d.    Als je nu deze hele opdracht overziet, geldt voor jou als lezer in het algemeen dan het principe dat de jacht mooier is dan de vangst? Geniet jij bij het lezen van een boek meer van het zoeken dan van het vinden? Ben jij eerder een jager of eerder een vanger? En als je een jager bent: waar jaag je eigenlijk naar? Noteer je antwoorden op deze vragen in een tekstje van ongeveer 200 woorden.