Clausewitz: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Literaire stroming

We gaan proberen meer vat te krijgen op Clausewitz door ons bezig te houden met het postmodernisme. 

Titel Clausewitz
Niveau boek 5
Opdracht Niveau 6 | Literaire stroming
Studielast 2,5 uur
Werkvorm Individueel
Focus Literaire stroming
Je leert Reflecteren op het postmodernisme
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 tzum.info | Bart Temme, 'Een spel met feit en fictie'
Bron 2 literatuurgeschiedenis.nl | 'Huiskamerproza versus het postmodernisme'
Bron 3 literatuurgeschiedenis.nl | 'Alles is tekst: twee soorten postmodernisme'

Vraag 1

Lees de recensie van Clausewitz op het literaire weblog Tzum (bron 1). De eerste alinea eindigt met de zin: 'Ja - in veel opzichten is Clausewitz een postmodernistische roman.' Welke argumenten draagt de recensent aan om deze uitspraak te onderbouwen?

Vraag 2

We gaan op zoek naar postmodernistische uitingen in andere kunstvormen dan literatuur: muziek, film, architectuur en beeldende kunst. Kies twee van deze vier, en verdiep je in de genoemde voorbeelden (door te luisteren, te kijken en erover te lezen). Als je zelf andere voorbeelden kent die je meer aanspreken, is dat ook goed, op voorwaarde dat je overtuigend aantoont dat het daarbij ook om voorbeelden van postmodernisme gaat. In alle gevallen luidt de opdracht: gebruik het voorbeeld om een beschrijving te geven (in maximaal 250 woorden) van het postmodernisme.

a.    muziek - Nirvana (bijv. het album Nevermind); als je meer van (eigentijdse) klassieke muziek houdt, kun je kiezen voor Steve Reich
b.    film - Pulp fiction van Quentin Tarantino
c.    architectuur - het Centre Pompidou in Parijs
d.    beeldende kunst - Jeff Koons

Vraag 3

De reacties op postmodernistische kunst lopen eigenlijk per definitie uiteen: er zijn heel wat mensen die er geen enkele waardering voor kunnen opbrengen, maar aan de andere kant valt een ontwikkeling naar 'cult' waar te nemen. Hoe verklaar jij die tegengestelde reacties? En hoe beoordeel jij zelf de voorbeelden van postmodernisme die je bij vraag 2 hebt behandeld?

Vraag 4

Op  Literatuurgeschiedenis.nl  komt het postmodernisme in twee hoofdstukken aan de orde: 'Huiskamerproza versus het postmodernisme' (zie bron 2) en 'Alles is tekst' (zie bron 3). Lees deze hoofdstukken, en lees ook het paragraafje 'Postmodernisme' in Basisboek literatuur. Welke in deze teksten genoemde kenmerken van het postmodernisme zijn volgens jou van toepassing op Clausewitz?

Vraag 5

Vind jij het postmodernisme al met al een bruikbaar concept? En vind je het stempel 'postmodernistische roman' (zie vraag 1) voor Clausewitz verhelderend? Licht je antwoorden toe.