De komst van Joachim Stiller: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Spanningsopbouw en interpretatie

'Misschien is het wel geraden een gedetailleerd tijdschema van de opeenvolgende gebeurtenissen op te stellen.' (p. 127)

Titel De komst van Joachim Stiller
Niveau boek 5
Opdracht niveau 4 | Spanningsopbouw en interpretatie
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus spanningsopbouw en interpretatie
Je leert door een precieze analyse van de reeks magische gebeurtenissen zowel de spanningsopbouw als de betekenis beter te doorzien.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
 1. Bovenstaande uitspraak wordt gedaan in het hoofdstuk 'De hypothesenbouwers'. Je kunt je voorstellen dat bij toenemende onzekerheid de behoefte ontstaat om de dingen op een rijtje te zetten. Orde scheppen, vastigheid creëren. Combineren en deduceren, zoals een goede detective te werk gaat.
  a. Maak een schematisch overzicht van alle signalen van Joachim Stiller door het hele boek heen. Gebruik daarvoor schema 1. Het eerste signaal is voorgedaan.
  b. De laatste kolom van het schema is bedoeld voor het combineren van elementen: als er in het verhaal verbanden worden gelegd tussen verschillende signalen.
 2. a. Zie jij een verband tussen de gebeurtenissen die jij hebt genoteerd, en de spanningsopbouw van het verhaal? Leg uit.
  b. In hoeverre was deze afloop van het verhaal, achteraf gezien, te verwachten op basis van de reeks signalen die jij hebt genoteerd?
 3. a. Als jij nu eens de rol van 'hypothesenbouwer' op je neemt: welke hypothese biedt in jouw ogen de beste verklaring voor alles wat er gebeurt (zie het schema) in dit boek? Formuleer zelf een hypothese, eventueel voortbouwend op een van de hypothesen van hoofdstuk 14.
  b. Had je het citaat op p. 127 eigenlijk opgezocht? En had je de zin die daarop volgde ook gelezen? Reageer daar, nu je deze opdracht toch hebt uitgevoerd, nog op.

 

Signaal van Stiller Ontvanger Interpretatie Verband met andere signalen
p. 12-14 Herstellingswerken in de Kloosterstraat Freek Groenevelt Nog geen interpretatie; nuchtere registratie van een nutteloze activiteit. -