De komst van Joachim Stiller: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Thematiek (motto, motief)

Het motto van de roman is aan de Bijbel ontleend: Lucas 24:32. In een motto geeft de schrijver de lezer een sleutel voor de interpretatie van zijn boek in handen. Welke deur wil Lampo zijn lezers laten openen?

Titel De komst van Joachim Stiller
Niveau boek 5
Opdracht niveau 5 | Thematiek en motto
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm individueel
Focus thematiek (motto, motief)
Je leert vanuit het motto een centraal motief te onderzoeken en te interpreteren.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Download(s) De komst van Joachim Stiller_opdr 5/1 (71 kb)
Bron 1 debijbel.nl | Lucas 24
Bron 2 collectie.Boijmans.nl | 'De valse Vermeers van Van Meegeren' [filmpje]
Bron 3 nl.wikipedia.org | 'Han van Meegeren'
 1. Zoek het aangehaalde Bijbelvers op in het Lucasevangelie, en lees het in de context van het hele hoofdstuk (Lucas 24). Vat het hoofdstuk kort samen, en laat daarbij uitkomen wat de betekenis van dit vers is.
 2. Als je Lucas 24 op bijbelencultuur.nl (bron 1) bekijkt, zie je vanaf vers 13 in de beeldengalerij in het midden diverse afbeeldingen van het  verhaal van de Emmaüsgangers (let op: onder de zevende afbeelding staat Meer>, voor nog meer voorbeelden). Bekijk de afbeeldingen aandachtig en probeer te verwoorden welke emoties en gedachten van de Emmaüsgangers de verschillende kunstenaars hebben willen uitdrukken.
 3. Bij 'ons' vers heeft bijbelencultuur.nl het bekende schilderij van Han van Meegeren geplaatst. Klik op het afbeeldingsicoontje aan het eind van Lucas 24:32. Bekijk het schilderij fullscreen.
  a. Geef een korte beschrijving van wat je ziet. Zeg ook iets over welke indruk het schilderij op je maakt.
  b. Het verhaal achter dit schilderij is bijna een roman op zich. Bekijk de video van Museum Boijmans van Beuningen over dit kunstwerk (bron 2). Vat de belangrijkste informatie samen; maak daarbij eventueel gebruik van de pagina over Van Meegeren op Wikipedia (bron 3).
 4. De andere verwijzing op bijbelencultuur.nl bij Lucas 24:32 (zie het i-icoontje na dat vers) betreft een literair terzijde over … De komst van Joachim Stiller. Lees die tekst (ook onder Downloads) aandachtig.
  a. Wat zijn de belangrijkste elementen uit deze bespreking, die jou verder helpen bij de interpretatie van de roman?
  b. Leg uit wat er in de laatste alinea van deze bespreking bedoeld wordt, als men zegt 1) dat de cirkel rond is, 2) dat het boek drijft op het gevoel dat spreekt uit het motto, en 3) dat de lezer als een soort Emmaüsganger aan de hand meegenomen wordt. En wat vind jij van deze uitspraken?
 5. Is Joachim Stiller dus eigenlijk een soort Jezus? Lampo zelf beweerde dat de overeenkomst tussen de Messias en Joachim Stiller niet zijn opzet was. Het boek was al voor tweederde af, toen hij zelf doorkreeg dat hij een messiasverhaal aan het schrijven was. Ook heeft hij zich er hardop over verbaasd dat De komst van Joachim Stiller de geschiedenis is ingegaan als een roman over een messiasfiguur,terwijl hij een boek had willen schrijven over de rol van het lot en de werking van de vierde dimensie (de tijd) in onze werkelijkheid.
  a. Geef je beargumenteerde mening over deze uitlatingen van Lampo.
  b. Lees de bladzijde in de roman nog eens waarop verteld wordt over de bijna-ontmoeting tussen Freek en Simone en Joachim Stiller (p. 177). Je ontdekt daar nu, in een tussenzinnetje, het woord 'Emmaüs'. Hoe interpreteer jij deze verwijzing hier naar het Bijbelverhaal?
  c. Denk jij dat Lampo het motto van zijn roman al van tevoren heeft gekozen- zodat het hele boek zou gaan drijven op het gevoel dat uit het motto spreekt (zie vraag 4b) - of is het waarschijnlijker dat hij de messiaselementen gaandeweg meer is gaan benadrukken? Beargumenteer je keuze.