De koperen tuin: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Cultuurhistorisch belang

Ken uw klassiekers!

De koperen tuin is gekozen als één van de honderd beste boeken uit de wereldliteratuur, die uitgegeven worden in de Perpetua-reeks. Vestdijk zelf noemde dit boek zijn beste roman.
Vestdijkliefhebbers en -kenners vormen al meer dan veertig jaar de Vestdijkkring, met een eigen tijdschrift: de Vestdijkkroniek. De Vestdijkkring is ook betrokken bij de Anton Wachterprijs (voor het beste literaire debuut) en reikt zelf de Ina Dammanprijs uit (voor Vestdijkstudies).
Aan de andere kant: wie leest er tegenwoordig nog Vestdijk?
'Zijn verzamelde romans werden uitgegeven in 52 prachtbanden; zijn werk was jarenlang verplicht op de leeslijst; zeven van zijn boeken werden verfilmd; zijn bewonderaars analyseerden en propageerden het oeuvre in honderden artikelen. Het heeft niet mogen baten: Simon Vestdijk, het fijnste kasplantje van de Nederlandse literatuur, heeft nauwelijks meer lezers, en al helemaal niet van onder de vijftig.
Verklaarbaar misschien, in het geval van een schrijver die zo veelzijdig was dat er nauwelijks een lijn in zijn oeuvre te ontdekken is; maar ook jammer. Zelfs in een versnelde cultuur kunnen sommige psychologische en historische romans van de schrijvende dokter nog op het hoogste niveau mee.'
(Jet & Pieter Steinz, Gids voor de wereldliteratuur, 2015, p. 471)

In Engeland is het een begrip: de zeepkisttoespraak. In het Londense Hyde Park is er zelfs een zogenaamde Speakers' Corner ingericht voor wie op zondag het volk wil toespreken over iets wat hem of haar bezighoudt. Iedereen is uitgenodigd om zo'n korte, prikkelende toespraak te houden.
Het is nu aan jou om in twee à drie uur een zeepkistbetoog voor te bereiden over Simon Vestdijk en De koperen tuin. Deze schrijver, die aanvankelijk veel gelezen en geprezen werd, krijgt nu nog maar betrekkelijk weinig aandacht. Vind jij dat als moderne lezer van De koperen tuin terecht? Is het begrijpelijk?
Besteed aandacht aan de literaire betekenis van de man 'die sneller kon schrijven dan God kon lezen'. Voer vanuit je eigen leeservaring en aan de hand van documentatiemateriaal (zie bronnen) prikkelende argumenten aan.

Titel De koperen tuin
Niveau boek 5
Opdracht niveau 4 | Cultuurhistorisch belang
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm individueel
Focus cultuurhistorisch belang
Je leert te reflecteren op het cultuurhistorisch belang van de schrijver.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 1. P. Kralt, 'S. Vestdijk. De koperen tuin', in: Lexicon van literaire werken
Bron 2 2. dbnl.org | collage van reacties van recensenten op De koperen tuin
Bron 3 3. dbnl.org | informatie over leven en werk van Vestdijk
Bron 4 4. vestdijk.com | website van de Vestdijkkring

Eisen:

  1. Overleg eerst met je docent over de vorm waarin en het moment waarop je dit betoogje gaat presenteren.
  2. Een zeepkistbetoog duurt ongeveer drie minuten.
  3. Open met een prikkelende inleiding en sluit af met een oproep tot lezen, een relativerende opmerking of een uitsmijter.
  4. Voorzie je minibetoog (uiteraard) van enkele steekhoudende argumenten.