De koperen tuin: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Historiciteit

Het verhaal van De koperen tuin speelt zich af in de eerste helft van de vorige eeuw, vóór de Tweede Wereldoorlog. Je zult meer dan eens gemerkt hebben dat dat wel andere tijden waren. In deze opdracht ga je je bezighouden met de verschillen en de overeenkomsten tussen toen en nu.

Titel De koperen tuin
Niveau boek 5
Opdracht niveau 4 | Historiciteit
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus historiciteit
Je leert te reflecteren op verschillen en overeenkomsten tussen toen en nu.
Gemaakt door Pieter Waalewijn

 

 1. Noteer vijf concrete voorbeelden uit De koperen tuin van zaken die normaal of nieuw waren in Nols wereld, maar die inmiddels tot het verleden behoren of normaal geworden zijn. 
 2. Als je kijkt naar de verhoudingen tussen de verschillende rangen en standen in De koperen tuin, de manier waarop de mensen met elkaar omgaan, is er dan veel veranderd? Karakteriseer de samenleving van die tijd aan de hand van een aantal personages uit de roman (ongeveer 200 woorden).
 3. Dan de man-vrouwverhouding. In De koperen tuin zien we veel voorbeelden van de manier waarop mannen en vrouwen in die tijd met elkaar omgingen. Denk bijvoorbeeld aan de ouders van Nol en aan die van Trix, maar ook aan de mannen rond mevrouw Rieske en die rond Trix. Geef een duidelijke beschrijving van  de man-vrouwverhouding in Nols dagen aan de hand van enkele van deze voorbeelden (ongeveer 200 woorden).
 4. Ten slotte: Nol-Trix. In hoofdstuk 14 schrijft Trix een brief aan Nol, waarin zij onder andere zegt: 'Ik ben je niet waardig, in alle betekenissen.'
  a. Leg uit – op basis van het vervolg van het verhaal – wat Trix hier precies mee bedoelt.
  b. Is Trix’ oordeel over zichzelf typisch iets van die tijd, of zou een meisje nu nog steeds zo over zichzelf kunnen denken? Leg uit.
  c. Als Nol eenmaal weet wat er tussen Trix en Vellinga heeft gespeeld, vindt hij haar een slet; over Vellinga wordt echter opgemerkt dat 'die door niemand hardgevallen werd'. Later, in de confrontatie met Vellinga en het laatste gesprek met Trix, wordt hierover doorgesproken. Hoe beoordeel jij het gedrag van Trix en van Vellinga?
  d. Een artikel in het tijdschrift Jan van mei 2013 (p. 96-100) zegt in de titel: 'Overspelige mannen zijn boefjes, vrouwen eigenlijk een beetje sneu.' Gelden er in onze tijd voor jongens en voor meisjes dus – nog steeds? – verschillende regels? Leg uit en geef je mening hierover.