De koperen tuin: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Betekenis

Vestdijk heeft niet alleen vele romans geschreven, maar onder andere ook essays. Via zijn essays kunnen we weer dieper doordringen in de betekenis van de romans. Vestdijk schreef vaak over trouw en verraad.
Jij gaat je nu verdiepen in twee teksten van en over Vestdijk, om aan de hand daarvan zelf een essay te schrijven (ongeveer 750 woorden) over het motief trouw/verraad in De koperen tuin.
Maak aantekeningen onder het lezen, met het oog op het essay dat je gaat schrijven.

Titel De koperen tuin
Niveau boek 5
Opdracht niveau 6 | Betekenis
Studielast 3 à 4 uur
Werkvorm individueel
Focus betekenis
Je leert te reflecteren op de betekenis van een belangrijk motief in Vestdijks werk.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron dbnl.org | P. Kralt, 'Trouw en verraad in het werk van S. Vestdijk. Een paradoxale Judas'
Download De koperen tuin_N6/2 (603 kb)
  1. Lees Vestdijks essay 'Waarom is men trouw?' (onder Downloads). Vraag om over na te denken: welke verbanden zie je tussen de trouw zoals Vestdijk die hier definieert en het handelen van Nol in De koperen tuin? In bron 1, die je straks gaat lezen, wordt nog wat toelichting gegeven op dit pittige essay.
  2. Herlees de passage, aan het eind van hoofdstuk 18, waarin Nol zichzelf schuldig verklaart aan Trix’ zelfmoord. Hij zegt dan: '… maar wat zij vroeg was alleen: waak met mij, éen uur; en ik ben naar de juristen teruggegaan, de farizeeërs en schriftgeleerden.’ Hier wordt natuurlijk verwezen naar het gebeuren in Getsemane (Matteüs 26, vanaf vers 36); zoek dat gedeelte op in de Bijbel (bijv. via debijbel.nl).
  3. Bron 1 gaat vooral in op de betekenis van de Judas-figuur bij Vestdijk. Dit artikel graaft diep, dus beperk je vooral tot wat relevant is voor jouw tekst. (In dit artikel komt zoals gezegd ook het essay 'Waarom is men trouw?' ter sprake.)

Schrijf nu op basis van je aantekeningen en observaties bij stap 1-3 je beschouwing. Geef daarin ten slotte ook antwoord op de vraag: is Nol een judas?