De stille kracht: Opdracht

Opdracht niveau 4

Een verfilming van een boek leidt meestal tot grote veranderingen. Niet alleen in het verhaal, maar ook in de taal. Poëtische beschrijvingen van het landschap bijvoorbeeld vallen weg omdat je als kijker dat landschap ziet. Wat verdwijnt er in taal en wat blijft er als je De stille kracht nu zou verfilmen? De regisseur Paul Verhoeven heeft in 2010 de verfilming van De stille kracht aangekondigd. In 1974 is De stille kracht als tv-serie uitgezonden.

Titel De stille kracht
Niveau boek 5
Opdracht Niveau 4 | Stijl
Studielast 3 uur
Werkvorm Individueel
Focus Stijl
Je leert Stijlkenmerken herkennen
Gemaakt door Coen Peppelenbos
Bron Voorbeelden van scenario's van Hollywoodfilms

A

Schrijf een stuk van het scenario van de nieuwe film. Op de Engelstalige site awesomefilm.com (bron 1) vind je diverse voorbeelden van scenario's van Hollywoodfilms. Kies een scène van ongeveer vier pagina's uit het boek die jij geschikt vindt om te verfilmen. Bewerk deze vier pagina's tot een scenario. Laat in de tekst weg wat je kunt laten zien, maar geef dat wel zakelijk weer in het scenario. (Zie de voorbeeldscenario's.) Je kunt kiezen uit een A of B-variant van deze opdracht.

Opdracht 1

a.    Schrijf het scenario.
b.    Vergelijk jouw scenario met de televisiebewerking uit 1974.
c.    Vergelijk de keuzes die jullie hebben gemaakt in de scenario's.

Opdracht 2

a.    Bekijk de betreffende scène van de televisiebewerking uit 1974 en bedenk hoe jij de scène wilt verfilmen.
b.    Schrijf je eigen scenario.
c.    Vergelijk de keuzes die jullie hebben gemaakt in de scenario's.

B

Keer nu terug naar de pagina's waarvan jij een scenario maakt uit het boek. De taal van het boek wordt door een moderne lezer vaak als lastig bestempeld of juist bewonderd. Wat vind jij van de stijl van Couperus? Welke moeilijkheden of mooie formuleringen in de taal van Couperus vallen weg bij een verfilming?

C

Bestudeer de literaire theorie. Probeer de stijl van Couperus te beschrijven voor een moderne lezer die nog nooit iets van Couperus heeft gelezen. Schrijf concrete stilistische kenmerken op die volgens jou typerend zijn voor Couperus' stijl. Geef bij elk kenmerk een voorbeeld uit het boek.


(Literaire)theorie

'Stijl', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Uitgeverij kleine Uil, Groningen, 2009, pp. 127-129