Een nagelaten bekentenis: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Personage

Titel Een nagelaten bekentenis
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 4 | Personage
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm individueel
Focus personage
Je leert te reflecteren op de psychologie van een personage.
Gemaakt door Monique Metzemaekers

Vraag 1

In Een nagelaten bekentenis maak je uitgebreid kennis met Willem Termeer. Wat vind je eigenlijk van hem? Vind je hem veel te somber en pessimistisch? Vind je dat hij gelijk heeft met zijn meningen over andere mensen? Zou je hem wel een schop onder zijn achterwerk willen geven? Vind je hem gewetenloos? Herken je iets in Willems strijd? Is je mening over Willem veranderd tijdens het lezen? Wat is je eindoordeel over Willem Termeer? Geef een uitgebreid en genuanceerd antwoord op deze vragen (300 à 400 woorden).

Vraag 2

Willem Termeer heeft geen gelukkig leven. Hij heeft geen goede band met zijn ouders. Het lukt hem niet vrienden te maken. In de liefde heeft hij ook geen geluk. Een maatschappelijke carrière komt niet van de grond. Zijn huwelijk mislukt.
Hieronder staan vier hypothesen ten aanzien van de dieperliggende oorzaak van Willems problemen. Bespreek de houdbaarheid van elk van deze hypothesen. Gebruik daarvoor steeds ongeveer 100 tot 150 woorden. Wees concreet en verwijs naar relevante passages in het verhaal.
a. Willem Termeer heeft geen keus. Alles is van te voren bepaald en het is onmogelijk om te ontkomen aan je lot als je door je geboorte gedefinieerd bent als gedegenereerd.
b. De problemen van Willem Termeer komen voort uit traumatische gebeurtenissen in zijn jeugd.
c. Willem Termeers tragiek is zijn temperament. Hij is overgevoelig.
d. Willem Termeer is een mispunt zonder karakter.

Vraag 3

Welke hypothese is het meest in overeenstemming met jouw eigen visie? Of vind je dat deze hypothesen samen Willems tragiek verklaren?

Vraag 4

Kijk nog eens naar je antwoord op vraag 1. Ben jij van mening veranderd door het beantwoorden van vraag 2 en 3? Licht je antwoord toe.