Een nagelaten bekentenis: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Perspectief

Een nagelaten bekentenis is helemaal verteld in de ik-persoon. We zien alles wat er gebeurt en gebeurd is door de ogen van Willem Termeer. Maar hoe betrouwbaar is deze ik-verteller eigenlijk? Dat ga je onderzoeken.

Titel Een nagelaten bekentenis
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 4 | Perspectief
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus perspectief
Je leert te reflecteren op het effect van het ik-perspectief in een roman.
Gemaakt door Monique Metzemaekers

A

Vraag 1


Lees je graag romans die in de ik-persoon geschreven zijn? Waarom wel/niet?

Vraag 2

Wat vond je ervan dat je als lezer als het ware opgesloten zat in het hoofd van Willem Termeer? Werd je steeds meer geboeid door zijn gedachten en gevoelens of juist niet? (100 woorden)

Vraag 3

Waarover gaat Een nagelaten bekentenis naar jouw idee eigenlijk?

B

Vraag 1

'Je bent als lezer altijd geneigd om een verteller te vertrouwen. Maar vertellers kunnen je ook iets voorliegen of ze kunnen iets verzwijgen. Meestal kom je in de rest van de roman er dan achter, bijvoorbeeld door reacties van andere personages, dat er iets niet klopt.' (Basisboek Literatuur, p. 105)
Er zijn gegevens in Een nagelaten bekentenis waaruit blijkt dat je Willem Termeer niet kunt vertrouwen als verteller. Geef hiervan een voorbeeld en licht je keuze toe (50-100 woorden).

Vraag 2

In het schema hieronder staat een aantal personages uit Een nagelaten bekentenis. Je ziet deze personages uiteraard door de ogen van Willem Termeer. In hoeverre geeft hij een goed beeld? Je voegt op de puntjes zelf minstens één relevante pagina toe. Vervolgens vul je het schema in.

Vraag 3

Lees wat je in kolom 2 en 3 genoteerd hebt. Met welke uitspraak ben je het eens:
A Willem Termeer is een betrouwbare verteller, want …
B Willem Termeer is een onbetrouwbare verteller, want …
C Ik weet niet hoe betrouwbaar Willem Termeer als verteller is, want …

personages visie van Termeer jouw reactie op Termeers visie: juist/onjuist; kanttekeningen
ouders p. 29 ..... Negatief, zijn ouders zijn liefdeloos, hadden hem nooit op de wereld moeten zetten. Ze zijn een belangrijke oorzaak van zijn ellende. .....
Van Swamelen p, 87, 103-104, 114-115 .....
Anna p. 111-116, 176-186 .....
Carolien p. 195-199, 229-230

C

Vraag 1

Kijk nog eens naar wat je bij A en B hebt opgeschreven en kies één van de volgende uitspraken:
A Dit boek ontleent zijn kracht aan het ik-perspectief.
B Ik voel me niet aangesproken door dit subjectieve verslag.
C Het was sterker geweest met een ander perspectief, namelijk …

Vraag 2

Licht je keuze in een kort betoog toe. Verwerk daarin wat je bij A en B opgeschreven hebt (300 woorden).