Een nagelaten bekentenis: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Naturalisme

Marcellus Emants was een overtuigd aanhanger van het naturalisme. Je gaat uitzoeken wat dat betekent voor Een nagelaten bekentenis.

Titel Een nagelaten bekentenis
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 5 | Naturalisme
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus naturalisme
Je leert te reflecteren op het naturalisme.
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron 1 dbnl.org | Ton Anbeek, 'Kenmerken van de Nederlandse naturalistische roman'
Bron 2 rug.nl | over vrije wil en determinisme (Alfasteunpunt van de RuG)

Vraag 1

Bestudeer de Literaire theorie. Herlees p. 5 t/m 37 van de roman (tot de witregel). Noteer kort welke informatie je krijgt over Willem Termeer en zijn ouders.

Vraag 2

Is deze informatie belangrijk voor het vervolg van de roman? Leg uit (100 woorden).

Vraag 3

Ton Anbeek heeft in 1979 een artikel gepubliceerd over de kenmerken van de Nederlandse naturalistische roman (bron 1).
a. Neem Anbeeks zeven kenmerken over.
b. Welke van de zeven heb je aangetroffen in Een nagelaten bekentenis? Noteer bij elk kenmerk een voorbeeld uit de roman.

Vraag 4


Op Anbeeks artikel is wel gereageerd met de kritiek dat het merendeel van zijn naturalistische kenmerken geldt voor heel veel psychologische romans. Denk nog eens terug aan een moderne roman die je onlangs gelezen hebt. Welk boek was dat? Welke van de zeven kenmerken (zie vraag 3a) heb je in die roman aangetroffen?

Vraag 5

Als je de voorafgaande vragen en jouw antwoorden daarop nu overziet, is de deterministische filosofie van het naturalisme in jouw ogen dan tijdgebonden of eerder van alle tijden? Motiveer je keus in maximaal 200 woorden.
Als je meer wilt weten over de discussie over de vrije wil, kun je bron 2 lezen en in je antwoord betrekken.


(Literaire)theorie

'Naturalistische roman', in: Joke van Balen e.a., Basisboek Literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, blz. 41-42