Een nagelaten bekentenis: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Personage

Je kunt Een nagelaten bekentenis lezen als de zelfverdediging van een moordenaar. Je gaat onderzoeken of je begrip hebt gekregen voor de moordenaar.

Titel Een nagelaten bekentenis
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 5 | Personage
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus personage
Je leert je een moreel oordeel te vormen over het handelen van een personage.
Gemaakt door Monique Metzemaekers

A

Na zijn bekentenis zegt Termeer: 'Om te doen begrijpen, hoe verschillend ik me zelf voorkom van de overgrote meerderheid der mensen, is ’t niet genoeg, dat mijn bekentenis aanvangt met de dag, waarop ik mijn overleden vrouw leerde kennen. Ik moet opklimmen tot de eerste ervaringen, die mij mijn duister binnenste ontsluierden' (p. 6). Daarna vertelt Termeer tot p. 70 uitvoerig over zijn jeugd, opvoeding en zijn leven na de dood van zijn ouders.

Vraag 1

Hoe zou jij 'het duister binnenste' van Willem Termeer beschrijven?

Vraag 2

Welke verklaring geeft hij voor hoe hij is? Herlees in ieder geval p. 19, 32, 40 en 69.
Vind je dat een goede verklaring? Leg je antwoord uit.

Vraag 3

Herlees nu de twee gesprekken van Termeer en De Kantere (p. 120-132). Noteer hun discussie puntsgewijs.

Vraag 4

Kies één van de volgende mogelijkheden:
A Ik vind dat Termeer gelijk heeft, want …
B Ik vind dat De Kantere gelijk heeft, want …
C Enerzijds heeft Termeer gelijk, anderzijds De Kantere, want …

Vraag 5

Zijn de zogenaamd normale mensen inderdaad heel anders dan Willem Termeer? Herlees voor het beantwoorden van deze vraag in ieder geval p. 186-189.  

B

Stel je voor dat Termeers misdaad ontdekt wordt en dat hij zich moet verdedigen in een proces.
Kies één van de volgende situaties:

Situatie 1

Je bent aanklager en schrijft een aanklacht (500 woorden). Je vindt dat Willem Termeer schuldig is.

Situatie 2

Je bent de advocaat van Willem Termeer. Je schrijft een pleitrede waarin je betoogt dat Termeer onschuldig is of dat er sprake is van verzachtende omstandigheden (500 woorden).