Een nagelaten bekentenis: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Poëtica

Een nagelaten bekentenis is een naturalistische roman. Dat is geen toeval, want Marcellus Emants was een overtuigd aanhanger van het naturalisme. Je gaat onderzoeken wat dat precies inhield en wat dat voor zijn schrijverschap betekende.

Titel Een nagelaten bekentenis
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 6 | Poëtica
Studielast 3 à 4 uur
Werkvorm individueel
Focus poëtica
Je leert de opvattingen van een auteur kennen en die in verband met zijn werk brengen.
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron 1 dbnl.org | E. d’Oliveira, 'De mannen van '80 aan het woord'
Bron 2 dbnl.org | Marcellus Emants, Een drietal novellen
Bron 3 dbnl.org | Mary G. Kemperink, 'Wat wil het naturalisme? Een invulling van het Nederlandse naturalistische concept op basis van poëticale teksten'

A

Vraag 1

Bestudeer de Literaire theorie. Noteer de definitie van poëtica.

Vraag 2

Lees het interview van Emants met D’Oliveira (bron 1). Noteer Emants' opvattingen over zijn schrijverschap puntsgewijs. 

Vraag 3

Lees de Voorrede bij Een drietal novellen (bron 2). Vul je aantekeningen over Emants' opvattingen over zijn schrijverschap aan.

Vraag 4

Lees bron 3 vanaf 'conclusies' (p. 55). Vat samen wat de auteur over het concept van het naturalisme in Nederland opmerkt.

B

Je hebt je bij vraag A verdiept in de poëtica van Emants. In hoeverre vind je deze terug in Een nagelaten bekentenis? Geef concrete voorbeelden uit de roman en licht die toe. (250 woorden)

C

Schrijf een beschouwing over de plaats van Een nagelaten bekentenis binnen Emants poëtica (600 woorden). In hoeverre is dit boek typerend voor de poëtica van Emants?

Vraag 1

Verwerk in je beschouwing opdracht en B.

Vraag 2

Bespreek ook hoe je Emants’ poëtica zou karakteriseren en welke argumenten je daarvoor hebt (zie bron 1 over verschillende typen poëtica). 


(Literaire)theorie

Poëtica', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 18-21