Een nagelaten bekentenis: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Receptie

Een nagelaten bekentenis verscheen in 1894. Dat is meer dan een eeuw geleden. Je kunt je afvragen of het nog wel een interessant boek is voor de lezers van de 21e eeuw. En wat vonden Emants’ tijdgenoten trouwens van het boek? Je gaat je verdiepen in de receptie van Een nagelaten bekentenis.

A

Vraag 1


Wat is jouw mening over Een nagelaten bekentenis? Was je geboeid? Kon je je inleven in Willem Termeer? Of vond je hem erg vreemd? Wat vind je van zijn levensvisie? (200 woorden)

B

We zetten een aantal gegevens op een rij. Je hebt die nodig voor het maken van opdracht C.
Emants’ boek werd goed ontvangen. Het kreeg o.a. de volgende reacties:

  • 'Dit boek is zoo koud en zoo duidelijk onvermurwbaar als een heldere kelder van ijs' (Lodewijk van Deyssel)
  • Het boek is 'snijtafelkunst' volgens De Hollandsche Spectator, die ook één lichtpunt ziet in de sombere roman. Termeer mag dan als mens mislukt zijn, als kunstenaar, als iemand die trefzeker de pen hanteert, is hij zeker geslaagd.
  • Het boek heeft een 'ongewone pedagogische waarde' volgens Van Nouhuys. Hij vindt dat ouders en opvoeders het beslist moeten lezen.'Het boek zegt, met onbehagelijke oprechtheid, hoe wij allen, als het toeval onzer geboorte en de omstandigheden dat zo meebrachten, doen zouden als die ellendige moordenaar, en de qualificatie goede en slechte mensen een uiterst vage en uiterst wankele, d.w.z. tenslotte een onmogelijke onderscheiding is.' (Frans Coenen)
  • Emants vertelde in een interview dat hij veel reacties van lezers kreeg. Mensen schreven: ik ben net zo.
  • Een groot deel van de 1000 exemplaren van de eerste druk moest verramsjt worden. De tweede druk verscheen pas in 1918.

Niet alleen de tijdgenoten hadden een mening over Een nagelaten bekentenis.

Vraag 1

In 1951 verscheen de derde druk met een inleiding van Victor van Vriesland (bron 1). Lees deze inleiding en noteer de mening van Van Vriesland over Een nagelaten bekentenis.

Vraag 2

In 2003 herlas Elma Drayer het boek (bron 2). Wat is haar mening over Een nagelaten bekentenis?

C

Schrijf een beschouwing over de receptie van Een nagelaten bekentenis door de tijd heen (600 woorden). Je uitgangspunt is de vraag in hoeverre het boek tijdloos of juist tijdgebonden is.
Je verwerkt daarin de informatie van onderdeel B. Ook geef je je eigen oordeel over de roman.
Als je behoefte hebt aan meer informatie, kun je ook bron 3 en/of 4 lezen en in je beschouwing betrekken.