Het woud der verwachting: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Historische werkelijkheid

Bij de vragen 'om over na te denken' staan ook deze:
Wat weet jij van de geschiedenis van Frankrijk in de middeleeuwen? Wat weet je over Jeanne d’Arc, over Karel de Waanzinnige, over de Honderdjarige Oorlog?
Als je Het woud der verwachting gelezen hebt, weet je er in elk geval méér van dan daarvoor. Toch blijft het een ingewikkelde geschiedenis, waar maar moeilijk grip op te krijgen is.
In deze opdracht gaan we proberen de zaken enigszins overzichtelijk vast te leggen. We gebruiken daarvoor een tijdbalk, en jij gaat die maken.

Titel Het woud der verwachting
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 4 | Historische werkelijkheid
Studielast 3 à 4 uur
Werkvorm individueel
Focus historische werkelijkheid
Je leert je een beeld vormen van de historische werkelijkheid.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 Wikipedia | over de Honderdjarige Oorlog
Bron 2 dbnl.org | tijdtafel 1300-1500 in 'Herfsttij der middeleeuwen' van Johan Huizinga

A

Het grootste deel van het leven van Charles van Orléans heeft zich afgespeeld tijdens de Honderdjarige Oorlog. Maak aan de hand van bron 1 een tijdbalk, waarin je de belangrijkste historische gebeurtenissen uit deze oorlog op de balk plaatst. Bron 2 biedt een 'tijdtafel' van 1300-1500; die kun je goed gebruiken bij het ontwerpen van jouw tijdbalk!
Houd er rekening mee dat namen en bijnamen verschillend kunnen worden weergegeven; Haasse gebruikt namen als Charles en Louis, terwijl andere bronnen die vaak vertaald weergeven: Karel en Lodewijk. Aangezien Charles pas in 1394 geboren wordt, kun je het deel van de Honderdjarige Oorlog dat daaraan voorafgaat heel globaal weergeven.
Als je een verticale tijdbalk tekent: zet de jaartallen op de balk, en plaats de bijbehorende historische gebeurtenissen links van de tijdbalk.  


B

Vraag 1

Nu moet je het leven van Charles van Orléans, zoals dat beschreven is inHet woud der verwachting, in de tijdbalk invoegen. Doe dat door de belangrijkste gebeurtenissen uit zijn leven rechts van de balk te plaatsen; noteer daarbij ook steeds het paginanummer uit Het woud der verwachting waar je de datering van de betreffende gebeurtenis hebt gevonden.


Vraag 2

Charles heeft het eind van de Honderdjarige Oorlog nog meegemaakt. Je zult dus jouw tijdbalk (uit opdracht A) moeten verlengen tot het jaar 1465, zodat je het laatste deel van de roman ook nog aan de rechterkant van je tijdbalk kunt plaatsen. Laat de tijdbalk eindigen bij Charles’ dood.


C

Vraag 1

      a. Wijs twee of drie gebeurtenissen aan op jouw tijdbalk, waar duidelijk zichtbaar wordt hoe het leven van Charles bepaald is door de geschiedenis; met andere woorden: waar links en rechts van de tijdbalk in direct verband met elkaar staan.
      b. Is het optreden van Jeanne d’Arc ook zo’n gebeurtenis? Leg uit hoe dat zit.


Vraag 2

Had de uitgever van Het woud der verwachting beter een historisch overzicht – zeg maar: de linkerkant van jouw tijdbalk – in het boek kunnen afdrukken om de lezer te helpen? Of kan het boek net zo goed zonder? Licht je keus toe.


Vraag 3

Kan iemand die Het woud der verwachting gaat lezen beter eerst wat voorstudie doen (bijv. bron 1 doornemen), of wordt het allemaal tijdens het lezen van de roman wel duidelijk genoeg? Wat zou jij vanuit jouw ervaring adviseren: 'oriënteer je eerst', of 'begin gewoon te lezen'? Licht je keus toe.