Het woud der verwachting: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Cultuurgeschiedenis

Elke lezer van Het woud der verwachting zal zich een heel kleine jongen of een heel klein meisje voelen: wat weet je toch ontzettend veel niet! Ook de schrijver Simon Vestdijk, die in zijn oeuvre laat blijken van heel veel onderwerpen heel veel af te weten, verzucht in zijn bespreking van Het woud der verwachting dat hij 'meermalen [had] gesnakt naar de welwillende en officieuze bijstand van een historicus, bij uitstek vertrouwd met het behandelde onderwerp'.
In deze opdracht ga je een paar dingen uit het boek uitzoeken, zodat je straks iets minder niet weet.

Titel Het woud der verwachting
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 5 | Cultuurgeschiedenis
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel
Focus cultuurgeschiedenis
Je leert reflecteren op enkele cultuurhistorische aspecten van dit boek.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 Wikipedia | over 'Les Très Riches Heures du duc de Berry'
Bron 2 dbnl.org | 'Herfsttij der middeleeuwen'

A

Vraag 1

Vrij aan het begin van het boek wordt een scène beschreven waarin koningin Isabeau en de hertogen van Bourbon, Bourgogne en Berry bijeenzijn voor overleg. De laatste twee staan gebogen over een getijdenboek met miniaturen dat de koningin onlangs heeft laten maken. 'Beide mannen waren bibliophielen, vooral Berry, die grote geldsommen besteedde aan boeken.'
Dit is een knipoog naar de lezer. Uit de kunstgeschiedenis weten we dat ongeveer 15 jaar later Les Très Riches Heures du duc de Berry vervaardigd zou worden: het belangrijkste getijdenboek uit de gotiek. Ga naar bron 1, en bekijk de prachtige miniaturen. Als het goed is zie je zeker bij de kalenderminiaturen een aantal bekende namen van personen en gebouwen. Noteer je bevindingen.


Vraag 2

In het laatste deel van het boek – Charles is inmiddels vijftig jaar – ziet hij zijn broer Jean van Angoulême eindelijk terug. Meteen daarna heeft hij een korte ontmoeting met een gauwdief (zakkenroller), ene François, die hij gratie verleent. Zo’n twintig bladzijden later ontmoet hij de man opnieuw; het blijkt François Villon te zijn, een bekende naam uit de Franse literatuurgeschiedenis. Zoek op wat je over deze man kunt vinden (is bijvoorbeeld die dichtwedstrijd tussen hem en Charles historisch?) en breng kort verslag uit.


Vraag 3

Over de Franse literatuurgeschiedenis gesproken: zou Charles d’Orléans als dichter daarin genoemd worden? Zoek dat uit, en noteer de informatie die je gevonden hebt.


Vraag 4

Doe hetzelfde met een ander cultuurhistorisch element naar keuze: iets wat jou zelf in het boek is opgevallen, en wat je nu met behulp van andere bronnen verder uitzoekt, en waarvan je verslag doet.


B

Hella Haasse heeft zich natuurlijk zelf ook moeten verdiepen in de materie voordat ze deze roman kon schrijven. Achter in het boek heeft ze haar bronnen genoemd. Daar staat één Nederlandse titel tussen: Herfsttij der middeleeuwen van Johan Huizinga.
Zoek uit wat voor soort werk dat is, en welke betekenis men er nu, zo’n honderd jaar later, nog aan toekent. In bron 2 vind je het boek digitaal; blader erdoorheen, vorm je een beeld.
Schrijf een korte informatieve tekst (250-300 woorden) om aan jouw leeftijdgenoten duidelijk te maken wat voor boek Herfsttij der middeleeuwen is. Wijd ten minste één alinea van je tekst aan het beantwoorden van deze vraag: waarom was dit boek voor Hella Haasse zo’n belangrijke bron?