Hokwerda's kind: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Verhaalmotieven

Ken jij het verhaal van Elektra? Zij speelt een hoofdrol in een klassieke tragedie. Elektra is de dochter van Agamemnon en Klytaimnestra. Nadat Agamemnon is teruggekeerd uit de Trojaanse oorlog, wordt hij door zijn vrouw Klytaimnestra en haar minnaar vermoord. Elektra had zo'n sterke band met haar vader, dat ze nu nog maar één ding wil: zijn dood wreken. Daarom zet ze haar broer Orestes aan om hun moeder en haar minnaar te doden.
Het spiegelbeeld van dit verhaal, dat draait om de hechte band tussen een vrouw en haar vader, is het verhaal van Oedipus, waarin een zoon zijn vader vermoordt en met zijn moeder trouwt.
In latere verhalen komen we varianten tegen op deze oerverhalen. Zo is in Een vlucht regenwulpen van Maarten 't Hart het oedipusmotief te herkennen. En in Hokwerda's kind zit dus … het elektramotief.

Titel Hokwerda's kind
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 4 | Verhaalmotieven
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel of meertal
Focus verhaalmotieven
Je leert verhaalmotieven onderscheiden en interpreteren.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 'Motieven en symbolen', in: Joke van Balen e.a., 'Basisboek Literatuur', Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 113-126

Opdracht 1

Bestudeer de theorie over verhaalmotieven in Basisboek Literatuur (bron 1). Geef op basis van deze informatie een korte omschrijving van drie soorten verhaalmotieven:

      a. leidmotieven
      b. algemene, abstracte motieven
      c. literair-historische motieven.


Opdracht 2

      a. Wat voor verhaalmotief is het elektramotief?
      b. Leg uit hoe dit motief in Hokwerda's kind aanwezig is.
      c. Neem je antwoorden over in het schema.


Opdracht 3

      a. Er zijn nog veel meer verhaalmotieven te vinden in Hokwerda's kind. Een kleine selectie: foto's; water (positief én negatief); de natuur tegenover de grote stad; het extreme; geur; (on)betrouwbaarheid; het lot; ogen. Breng deze motieven onder in het schema en vul de kolommen in; als je meerdere interpretaties hebt bij een motief (zoals bijvoorbeeld bij water), noteer ze dan allemaal.
      b. Je hebt vast zelf ook nog motieven in deze roman ontdekt. Doe daar hetzelfde mee als bij 3a.


Opdracht 4

In Basisboek Literatuur heb je op p. 114 kunnen lezen over het grondmotief (of thema) van romans. Probeer zo'n grondmotief voor Hokwerda's kind te formuleren, en geef er een korte argumentatie bij.


schema

 

motief: beschrijving en algemene betekenis hoe het motief voorkomt in 'Hokwerda's kind' betekenis van het motief in de roman (interpretatie)
leidmotieven
abstracte motieven