Hokwerda's kind: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Personages en perspectief

Titel Hokwerda's kind
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 5 | Personages en perspectief
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus personages en perspectief
Je leert reflecteren op de effecten van een meervoudige personale vertelsituatie.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 Lydia van Aert, 'Hokwerda's kind' in: 'Lexicon van literaire werken' (februari 2005); hierin 'Interpretatie', p. 3-7
Bron 2 'Naamgeving van het personage en "speaking names"', in: Joke van Balen e.a., 'Basisboek Literatuur', Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 108

Vraag 1 

Ongetwijfeld zijn Lin, Henri en Jelmer de belangrijkste personages van de roman. Het is daarom goed deze drie personen aandachtig te bekijken, zodat je ieder van hen beter begrijpt en meer vat krijgt op hun onderlinge verhoudingen.

      a. Lees bron 1. Gebruik de informatie die je hier aantreft voor een zorgvuldige beschrijving van achtereenvolgens Lin, Henri en Jelmer, en vul die beschrijvingen eventueel aan met eigen observaties.
      b. Wat is nu precies de aantrekkingskracht tussen Lin en Henri? En wat zoeken Lin en Jelmer bij elkaar?
      c. Op p. 4 van bron 1 wordt gesuggereerd dat de namen Hokwerda en Kooiker (van Lins ouders) en Kist (van Henri) dubbelzinnig zijn. Lees bron 2 en geef daarna je mening over die suggestie: zit er iets in of niet? Leg uit.


Vraag 2

Je hebt vast gemerkt dat het vertelperspectief wisselt: nu eens volg je het verhaal vanuit het ene personage, dan weer vanuit een ander. Zoek in deel 1 tot en met 4 passages die verteld worden vanuit respectievelijk Lin, Henri en Jelmer; noteer een duidelijke passage waarin je:

      a. door Lins ogen naar Henri kijkt; 
      b. door Lins ogen naar Jelmer kijkt; 
      c. door Henri's ogen naar Lin kijk; 
      d. door Jelmers ogen naar Lin kijkt; 

Dat er zelfs een passage is waarin je door Jelmers ogen naar Henri kijkt, mag je voor lief nemen.
Wat is nu volgens jou het effect van deze manier van vertellen? Komen de verschillende personages zo meer tot leven? Krijg je meer begrip, meer sympathie voor ze? Licht je mening duidelijk toe, en geef ook aan of je deze vertelwijze eerder verwarrend dan verrijkend vindt (of andersom).


Vraag 3

In het allerlaatste hoofdstuk ('In de buitenste duisternis') wordt verteld over de moord op Henri. Maar hoe gebeurt dat?

      a. Ga na hoe de feiten in fasen aan de lezer gepresenteerd worden: wie vertelt wat, en hoe? wat is feit, wat interpretatie? Formuleer je antwoord in een lopende tekst van ongeveer 300 woorden.
      b. Wat is naar jouw mening het effect van deze indirecte manier van vertellen van wat toch in feite de dramatische climax van het verhaal is? Leg uit.