Houtekiet: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Personages

Titel Houtekiet
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 4 | Personages
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm individueel of als tweetal
Focus personages
Je leert greep te krijgen op de verschillende personages en hun onderlinge verhoudingen.
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 literairecanon.be | Vrouwelijke personages bij Walschap

De belangrijkste personages van Houtekiet staan in het schema hieronder.

A

Opdracht 1

Gebruik schema 1 en vul het helemaal in. In de tweede kolom geef je namen of aanduidingen (bijvoorbeeld: 'de rentmeester').


Opdracht 2

In de laatste kolom geef je in telegramstijl aan wat je van dit personage weet: leeftijd (ongeveer), uiterlijke of lichamelijke eigenschappen, bezigheden, belangrijkste kenmerken en eigenschappen.


Schema 1
 

personages namen eigenschappen/kenmerken jouw oordeel
de stichters
de vrouwen
de anderen, positief
de anderen, negatief de oude graaf; de jonge graaf; de rentmeester, meneer Arthur houdt van jonge meisjes; 'handjes en voetje', zachte, weke huid; tegendeel van Jan Houtekiet, bangig, kruiperig somsB

Vul nu in de vierde kolom van schema 1 jouw oordeel over dat personage in, steeds gevolgd door de motivatie: 'omdat …'


C

Twee (machts-)verhoudingen vallen sterk op in de roman Houtekiet: mannen versus vrouwen en traditionele machthebbers versus de anarchisten. Lees daarover eerst bron 1. 


Vraag 1

Beschrijf de soorten (machts-)verhouding die jij tussen mannen enerzijds en vrouwen anderzijds hebt waargenomen. Gebruik schema 2.


Vraag 2

Herken je ook hoofdgroepen in die soorten? Zo ja, welke?


Vraag 3

Beschrijf de soorten (machts-)verhouding die jij tussen traditionele machthebbers en de anarchisten hebt waargenomen. Gebruik schema 3.


Vraag 4

Welke personages staan volstrekt buiten deze machtsgroepen?


Schema 2: (machts-)verhoujdingen tussen mannen en vrouwen
 

namen jouw typering
Jan Houtekiet – Lien Jan is Lien de baas door zijn autoritaire mannelijkheid. Lien kan Jan niet weerstaan en is hem op een dierlijke manier onderdanig.
Jan Houtekiet – Lisa Lisa manipuleert Jan ...
Jan Houtekiet – Iphigénie
Nard Baert ...Schema 3: (machts-)verhoudingen tussen traditionele machthebbers en de anarchisten
 

namen jouw typering
Houtekiet – graaf senior / junior Graaf senior kijkt op het volk neer en wil er niets mee te maken hebben maar heeft geen middelen de anarchisten te weerstaan; graaf junior vreest Houtekiets kracht en macht en sluit een verkoopovereenkomst met hem af.