Houtekiet: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Betekenis

Lezen van Houtekiet betekent geconfronteerd worden met een ideeënwereld van tachtig jaar geleden. Om nu nog te herkennen wat daarin toen tijdgebonden, reeds achterhaald of modern was, vereist groot inlevingsvermogen, maar ook oriëntatie in tijd en cultuur.

Titel Houtekiet
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 5 | Betekenis
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal, bij voorkeur m/v
Focus betekenis
Je leert nadenken over een belangrijk motief in het werk.
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 literairecanon.be | Vrouwelijke personages bij Walschap

A

Vraag 1

Welke opvattingen hebben jullie over m/v-verhoudingen?


Vraag 2

Discussiëren jullie daar geregeld over thuis?


Vraag 3

Verschillen jullie onderlinge opvattingen? Waarin? Hoe komt dat?


Vraag 4

Welke opvattingen hebben mensen in jullie directe omgeving daarover?


Vraag 5

Botsen jullie en hun opvattingen? Op welke manier?


B

Vraag 1

Kies naast Jan Houtekiet en Nard Baert een derde man uit het boek, en beschrijf hun verhouding tot hun vrouw, en hun opvattingen over dé vrouw zoals die blijken uit hun manier van doen. Voor Houtekiet kies je Lien. Gebruik schema 1.


Vraag 2

Wijken deze opvattingen af van jullie opvatting over de vrouw en de man/vrouwverhouding? Geef je oordeel aan in kolom 3. (Bij onderling verschil van mening geef je steeds aan wie wat vindt.)


Schema 1

personage verhouding tot / opvatting over de vrouw in 'Houtekiet' jullie oordeel
1. Jan Houtekiet
2. Nard Baert
3.


C

Vraag 1

Lees bron 1 en geef aan of jullie de beschreven m/v-verhoudingen in de roman Houtekiet in de tijd van wording van de roman achterhaald, tijdgebonden of modern vinden. Geef ook aan waarom je dit vindt.


Vraag 2

Zou je hebben willen leven in de gemeenschap Deps, uitgaande van de beschreven m/v-verhoudingen? Geef aan waarom wel/niet. Laat eventuele verschillen in opvatting hierover tussen jullie goed uitkomen. (Ongeveer 100 woorden.)