Houtekiet: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Literaire kritiek

Lees eerst, om een beeld te krijgen van Jean Weisgerber en zijn verdiensten, bron 1 en 2.
Lees vervolgens bron 3 in z'n geheel, en voer daarna de opdrachten uit die hieronder staan.

Titel Houtekiet
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 6 | Literaire kritiek
Studielast 3 à 4 uur
Werkvorm individueel
Focus literaire kritiek
Je leert een literaire analyse door een vooraanstaand criticus lezen, verwerken en beoordelen.
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 vub.ac.be | In memoriam Jean Weisgerber
Bron 2 knack.be | 'Literaire avant-gardekenner Jean Weisgerber overleden'
Bron 3 dbnl.org | Jean Weisgerber, 'Aspecten van de Vlaamse roman, 1927-1960'; dit hoofdstuk (p. 74-91) is gewijd aan Walschaps 'Houtekiet'.

A

Vraag 1

Maak – als een soort 'pak van Sjaalman' * - een lijst met deelonderwerpen die Weisgerber aan de orde stelt. Stel deze vast in volgorde van behandeling in het artikel.


Vraag 2

Welke onderwerpen hebben betrekking op Walschap?


Vraag 3

Welke hebben betrekking op de roman als kunstwerk?


Vraag 4

Welke hebben betrekking op de hoofdpersoon Jan Houtekiet?


Vraag 5

Welke hebben betrekking op andere aspecten van de roman?


Vraag 6

Welke hebben betrekking op nog andere aspecten?


B

Vraag 1

Kies nu van A2 t/m A6 er twee uit om op door te gaan. Noteer voor jezelf welke opmerkingen Weisgerber over deze twee maakt en noteer je commentaar daarop.


Vraag 2

Schrijf daar een artikel van 500 – 750 woorden over, waarin je Weisgerbers opmerkingen en jouw commentaar verwerkt. Geef ook een beargumenteerd oordeel over de kwaliteit van Weisgerbers artikel.
 


(Literaire)theorie

* pak van Sjaalman - Even opzoeken als je niet weet wat hiermee wordt bedoeld.