Houtekiet: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Personage

Bij deze opdracht kun je ervoor kiezen je te beperken tot de onderdelen A en B. Onderdeel C verbindt de verworven inzichten en biedt ruimte aan eigen beoordeling; dat is ongeveer een half uur extra werk. (Als je deze opdracht als tweetal uitvoert: gezamenlijke verwerking en bespreking van de taken maakt deze stevige opdracht tot een aantrekkelijke uitdaging.)

Titel Houtekiet
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 6 | Personage
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel of als tweetal
Focus personage
Je leert hoe je meer inzicht kunt krijgen in interpretaties van de ontwikkeling van de hoofdpersoon.
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 literairecanon.be | over Walschap en Houtekiet
Bron 2 literairecanon.be | over Walschap en het vitalisme
Bron 3 dbnl.org | over het vitalisme

A

Vraag 1

Lees bron 1 en noteer essentiƫle kenmerken van de auteur Walschap die hier worden genoemd.


Vraag 2

Noteer vervolgens welke typering van de roman Houtekiet gegeven wordt in Walschaps ontwikkeling.


Vraag 3

Wat bedoelt Weisgerber met 'kortom: een keerpunt op de weg naar de vrijheid' (p. 75)? Hoe zou jij dit zeggen? Geef voorbeelden uit de roman.


Vraag 4

Lees dan de alinea 'Houtekiet vertelt de geschiedenis van ... eenvoudig ... verloren gaat.' Welk oordeel geeft Weisgerber over de ontwikkeling van Deps, inzake de vrijheid?


Vraag 5

Is Houtekiet in Weisgerbers optiek vrij? Waarom wel/niet?


Vraag 6

Lees de laatste alinea van p. 82, tot aan '... voorgoed getemd.' (p. 83) Geef kort weer welke ontwikkelingen Weisgerber Houtekiet ziet doormaken en betrek daarin het begrip 'vrijheid'.


Vraag 7

Lees dan de laatste alinea van p. 84 en heel p. 85. Welke rol speelt de vrouw volgens Weisgerber in Houtekiets ontwikkeling?


B

Vraag 1

Lees bron 2 (met name p. 196-197 en 207) en kijk naar bron 3. Hoe zou je (zouden jullie) Houtekiets 'vaderloosheid' interpreteren, onder andere aan de hand van Biesheuvels positie?


Vraag 2

Wat zegt Walschap over Houtekiets geweten (p. 195)? Welke opvatting over Houtekiets vrij-zijn zou je hieruit kunnen afleiden?


Vraag 3

Wat hebben die vader en dat geweten met elkaar te maken?


Vraag 4

Lees de laatste alinea van p. 200, tot en met p. 205 (tot aan het tweede sterretje; laat het stukje over de familie Walschap buiten beschouwing). Hoe ziet Walschap Houtekiets ontwikkeling en hoe past het bouwen van een kerk voor Iphigenie daarin? 


C Synthese (optioneel)

Vraag 1

Zijn Westerlinck/Walschap en Weisgerber het eens over hoe je de slotfase van Jan Houtekiet in de roman moet interpreteren? Licht je/jullie oordeel hierover genuanceerd toe.


Vraag 2

Beschrijf nu kort het wezenlijke verschil in interpretatie van de ontwikkeling van de hoofdpersoon tussen beide bronnen.


Vraag 3

Ten slotte: formuleer je/jullie eigen oordeel over Houtekiets ontwikkeling (duo: eventueel genuanceerd als jullie van mening verschillen). Uiteraard onderbouw(en) je/jullie dit met sterke argumenten.