Jij zegt het: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Relaties

Op de achtergrond van de liefdesrelatie tussen Hughes en Plath spelen de relaties die zij hebben met hun eigen familieleden en hun schoonfamilie. Vergeet niet: het gaat hierbij om romanpersonages die geënt zijn op echte personen.

Titel Jij zegt het
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 4 | Relaties
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus relaties
Je leert reflecteren op de relaties tussen familieleden.
Gemaakt door Jan Erik Grezel

A

Vraag 1

In hoeverre kan de verstandhouding met familieleden van een geliefde een relatie beïnvloeden of zelfs verstoren?


Vraag 2

Vind jij het belangrijk dat twee mensen die een relatie hebben, uitgebreid in contact komen met de wederzijdse familie? Waarom (niet)?


Vraag 3

Heb je zelf weleens een relatie gehad waarbij je goed of juist niet goed met ouders, broers en zussen van je vriend(in) kon opschieten? Waar ligt dat ‘wel of niet goed kunnen opschieten’ aan?


Vraag 4

En hoe was dat omgekeerd: kon jouw vriend(in) het goed vinden met jouw ouders, broers, zussen?


Vraag 5

Waren er wel eens zúlke problemen met familieleden dat die invloed hadden op je relatie?


B

Tot de familiekring van Ted Hughes en Sylvia Plath behoren, in alfabetische volgorde:
Aurelia, Frieda Rebecca, Gerald, Nicholas Farrar, Otto Plath, Olwyn, Teds vader en moeder, Warren.


Vraag 1

Teken een familiogram (een sociogram van familierelaties) met twee centrale wolkjes voor Ted en Sylvia.


Vraag 2

Maak door de dikte van de lijnen duidelijk hoe belangrijk die relaties van de twee met de anderen zijn. Maak door de kleur duidelijk hoe positief (grasgroen) of negatief (felrood) de verstandhouding is.


Vraag 3

Noteer voor de verschillende relaties minimaal één citaat dat de verstandhouding karakteriseert.


Vraag 4

Welk oordeel heeft Hughes in de roman over zijn schoonmoeder en over de relatie die zijn vrouw met haar moeder heeft? Maak die oordelen duidelijk met twee citaten.


Vraag 5

Hebben naar jouw idee de familierelaties invloed gehad op de loop der gebeurtenissen, als verwoord in de roman? Zo ja, hoe dan?


Vraag 6

Zit er in deze relaties ook een ontwikkeling? Heeft bijvoorbeeld de dood van Sylvia relaties verbeterd of verslechterd, althans zoals verteld in het boek?


Vraag 7

Je hebt met een felrode kleur aangegeven welke relaties (zeer) slecht zijn. Welke oorzaken daarvoor worden in het boek genoemd of gesuggereerd?


Vraag 8

Welke conclusie kun je trekken nu je je verdiept hebt in die familierelaties?