Jij zegt het: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Stijl

Stijl is een aspect van literatuur dat het lezen vaak tot een bijzondere ervaring maakt. Voor sommige lezers is de stijl zelfs hét allerbelangrijkste element van een boek. Het gaat voor deze liefhebbers in eerste instantie niet om wát iemand schrijft, maar hoe de auteur daar vorm aan geeft.

Titel Jij zegt het
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 5 | Stijl
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus stijl
Je leert literaire stijl onderkennen, beoordelen en waarderen.
Gemaakt door Jan Erik Grezel
Bron 1 'Stijl', in: Joke van Balen e.a., 'Basisboek Literatuur'. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 127-129.
Bron 2 volkskrant.nl | recensie Jij zegt het
Bron 3 tzum.info | recensie Jij zegt het

A

Vraag 1

Houd jij van beeldend taalgebruik, dat wil zeggen taal met veel beeldspraak zoals vergelijkingen en metaforen? Hoe vind jij (romans met) archaïsch, beeldend, gedetailleerd, sober of zakelijk taalgebruik? Gebruik voor je antwoord eventueel bron 1.


Vraag 2

Zijn er schrijvers die jij vooral waardeert vanwege de stijl en niet zo zeer vanwege de inhoud van hun boeken? Zo ja, wie zijn dat? Leg uit wat je in hun stijl waardeert.


B

Elke bladzijde van Jij zegt het staat bol van de beeldspraak. De stijl is voor sommige lezers misschien te overdadig, anderen genieten juist van de ‘gebeeldhouwde zinnen’.
Lees bron 2 en bron 3.


Vraag 1

Welke woorden, termen en/of omschrijvingen gebruikt de recensent in bron 2 om de stijl te karakteriseren?


Vraag 2

En hoe doet de recensent in bron 3 dat?


Vraag 3

Wat is in bron 2 en 3 het verschil in het oordeel over de stijl? En de overeenkomst(en)?


Vraag 4

Met welke recensent ben je het vooral eens? Geef enkele voorbeelden om je oordeel te ondersteunen.


C

Vraag 1

Denk na over de vraag of een andere stijl mogelijk was geweest voor dit quasi-autobiografische relaas van Ted Hughes. Wat denk je?


Vraag 2

Kies een fragment van ca. 100 woorden dat qua stijl kenmerkend is voor de roman.

      a. Herschrijf het fragment in een zakelijke stijl.
      b. Hoe ging dat? Is dat simpel of juist moeilijk? Waar ligt dat aan?


D

Schrijf nu zelf een recensie van ca. 400 woorden, waarin je (veel) aandacht besteedt aan de stijl. Je kunt kritiek hebben en voorbeelden geven van fragmenten die naar jouw idee anders moeten. Je kunt ook heel lovend zijn. Geef daarbij voorbeelden van passages die je heel fraai of juist minder fraai geschreven vindt.