Max Havelaar: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Personages

In deze opdracht ga je twee personages uit verschillende verhaallijnen met elkaar vergelijken: Batavus Droogstoppel en Max Havelaar.

Titel Max Havelaar
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 4 | Personages
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert te reflecteren op de kenmerken van personages en de functie van die kenmerken.
Gemaakt door Jannet Oosterhuis

Vraag 1

Vul de tabel 1 hieronder in, om inzicht te krijgen in overeenkomsten en verschillen tussen deze personages. Vul de tabel aan met een zesde aspect naar keuze.


Vraag 2

Bekijk de ingevulde tabel. Op een schaal tussen 1 en 10: in hoeverre lijken deze personages op elkaar? (1 = absoluut niet; 10 = enorm)


Vraag 3

Vergelijk nu de stijl waarin de auteur deze personages beschrijft (in auteurstekst en in tekst van de personages zelf). Bestudeer eerst de Literaire theorie. Vul vervolgens tabel 2 in.


Vraag 4

Hoe kun je je uitkomsten bij 2 en 3 met elkaar in verband brengen?


Vraag 5

Max Havelaar is een roman met een bedoeling. Leg uit hoe de auteur de verhouding tussen deze twee personages gebruikt om dat doel te bereiken.


Tabel 1

Batavus Droogstoppel Max Havelaar
1 Uiterlijke kenmerken
2 Karakter
3 Naam
4 Woonplaats
5 Houding t.a.v. fictie
6Tabel 2

Batavus Droogstoppel Max Havelaar
beeldspraak
bijvoeglijke naamwoorden
modern taalgebruik
neologismen
archaïsmen
Engelse woorden
ironie
sarcasme
cynisme
plat taalgebruik
formeel taalgebruik
clich├ęs
herhalingen

(Literaire)theorie

'Stijl', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Gronignen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 127-129.