Max Havelaar: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Vorm

Let op: deze opdracht is er in twee versies:
A voor leerlingen die het hele boek hebben gelezen.
B voor leerlingen die alleen hoofdstuk 17 uit het boek hebben gelezen (het verhaal van Saïdjah en Adinda plus commentaar daarop en uitleg daarbij)
.

De roman Max Havelaar heeft een complexe structuur en een opmerkelijk vertelperspectief. Lees hierover eerst meer in bron 1. Een hele uitdaging voor de regisseur die deze roman wil verfilmen.

Titel Max Havelaar
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 4 | Vorm
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus vorm
Je leert nadenken over de vertelperspectief en structuur en de (on)mogelijkheden om die te vertalen naar een boekverfilming.
Gemaakt door Jannet Oosterhuis
Bron nl.wikipedia.org | 'Max Havelaar (boek)'

A

Vraag 1

Bekijk de film Max Havelaar.


Vraag 2

Dat de structuur en het perspectief van de film anders zijn dan die van het boek, zie je o.a. aan de personages Saïdjah en Adinda. Beschrijf wat het verschil is tussen de positie van deze personages in het boek en in de film, gelet op structuur en vertelperspectief.


Vraag 3

Multatuli heeft deze personages in de roman opgenomen met een duidelijke bedoeling. Daarover vertelt hij aan het eind van hoofdstuk 17. Zou Multatuli tevreden zijn met de verfilming van Saïdjah en Adinda in Max Havelaar, als je let op zijn twee* bedoelingen met de roman? Leg uit waarom/waarom niet.
*Zie de informatie op de leerlingpagina.


B

Vraag 1

Bekijk een fragment uit de film Max Havelaar, namelijk van 1:43 (scène 22) tot 2:08.


Vraag 2

Welke onderdelen uit hoofdstuk 17 kun je niet terugvinden in de film? Noem er minstens drie.


Vraag 3

Het laatste deel van hoofdstuk 17 kon de regisseur niet opnemen in de film. Hoe komt dat?


Vraag 4

Vind je dat de verfilming van het verhaal van Saïdjah en Adinda op deze manier logisch is met het oog op de bedoelingen van de roman Max Havelaar? Geef je antwoord plus een motivatie ervan in ca. 150 woorden.