Moenie kyk nie: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Autobiografische roman

Meer dan eens heeft Henk van Woerden aangegeven dat hij Moenie kyk nie en later ook Tikoes beschouwde als autobiografische roman. We nemen dat op gezag van de auteur aan. Het gevaar dreigt dat we het werk dan gaan beschouwen als autobiografie. Om hierin scherp te onderscheiden, voer je deze opdracht uit.

Titel Moenie kyk nie
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 6 | Autobiografische roman
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus autobiografische roman
Je leert in welke mate je onderscheid moet maken tussen 'autobiografie' en 'autobiografische roman'.
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 dbnl.org | 'Gelooft u in de voorzienigheid?'
Bron 2 nrc.nl | over Van Woerdens biografie

A

Vraag 1

Lees bron 1 en 2. In bron 1 vertelt een zekere Lies de Lange over wie Van Woerdens vader was, 'om de lege plekken in zijn kennis met betrekking tot het verleden van zijn vader te kunnen opvullen'. Noteer minstens vijf van die 'lege plekken' die de vader van Van Woerden zeker gevormd of bepaald zullen hebben in zijn doen en laten.


Vraag 2

Weet Van Woerden dit als hij Moenie kyk nie schrijft? Waarom is dat van belang vast te stellen?


Vraag 3

Welke van deze gegevens vind jij bepalend voor de vaderfiguur in Moenie kyk nie?


Vraag 4

Ben je het eens met de kwalificaties 'een doodlieve maar ziekelijke moeder, Jopie, en een onberekenbare, ontrouwe en onbetrouwbare vader, Joop', als je deze kwalificaties betrekt op de moeder en vader in de roman? Beargumenteer je antwoord.


Vraag 5

Noem een aantal andere gegevens uit de bronnen die je direct terugvindt in Moenie kyk nie.


B

Vraag 1

De hoofdpersoon heeft een bijzondere band met zijn broer Hans. Geef daarvan drie verhaalvoorbeelden.


Vraag 2

Wat is er bijzonder aan het perspectief van de stukken die over Hans gaan?


Vraag 3

Hoe beoordeel je de keuze voor dit perspectief in het licht van de kwalificatie 'autobiografische roman'?


C

Zoek op internet op wat je moet verstaan onder 'autobiografie'. Schrijf nu een artikel van ongeveer 500 woorden waarin je betoogt dat Moenie kyk nie zich als 'autobiografische roman' onderscheidt van een 'autobiografie'. Geef ook aan of je de keuze van de auteur voor 'autobiografische roman' winst of verlies vindt.