Publieke werken: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Schrijverschap

Titel Publieke werken
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 4 | Schrijverschap
Studielast 2,5 uur
Werkvorm tweetal
Focus schrijverschap
Je leert begrijpen hoe een schrijver zijn eigen ervaringen gebruikt bij het creëren van zijn personages.
Gemaakt door Gea Veenstra
Bron 1 npo.nl | 'Benali boekt Thomas Rosenboom'
Bron 2 YouTube | gesprek met Thomas Rosenboom

A

Beantwoord de volgende vragen individueel:


Vraag 1

Ben jij altijd zeker van je zaak of twijfel je wel eens ergens aan?


Vraag 2

Geef een voorbeeld van een situatie waarin jij je heel zeker voelde. Leg ook uit hoe het kwam dat je zo zeker was. Zou je deze kennis kunnen gebruiken in situaties waarin je eigenlijk onzeker bent?


Vraag 3

Geef een voorbeeld van een situatie waarin je onzeker was. Hoe kwam dat? Hoe zou je kunnen voorkomen dat je ooit weer zo onzeker bent? Wat moet je daarvoor doen?


Vraag 4

Kun jij je identificeren met één van de personages in het boek? Leg uit waarom.


Vraag 5

Bespreek je antwoorden met elkaar. Wat maakt dat je je zeker of onzeker voelt?


B

Lees allebei onderstaand stukje uit een interview met Rosenboom:

'Ik begin doorgaans met iets of iemand waar ikzelf niets mee te maken heb. Een schip dat midden in de wei staat en het water niet in wil, apothekers en vioolbouwers, het ligt allemaal ver van me af. Al werkend worden de personages toch afdrukken van mijzelf. Eerlijk gezegd geef ik met meer schroom iemand Gewassen vlees in handen, dat nota bene in de achttiende eeuw speelt, dan dat ik beschroomd ben als ik iets over mijn privéleven vertel. Zo persoonlijk zijn die boeken voor mij. Nadien vertegenwoordigen de personages toch een aspect van mijzelf, doorgaans een beschamend effect. Een verhaal komt pas in beweging als een hoofdpersoon iets doet waarbij hij verblind is door een te groot fanatisme of een te sterke vooringenomenheid. Voor mij wordt schrijven pas spannend als ik me verlegen begin te voelen, mijn helden zich zo gedragen dat ik beschroomd raak.'

Bekijk allebei één van de filmpjes die je bij bronnen ziet staan. Maak daarbij aantekeningen zodat je aan elkaar kunt vertellen wat je geleerd hebt over de persoonlijkheid van de schrijver zelf.
Beantwoord daarna de volgende vragen:


Vraag 1

Hoe komt Rosenboom op je over? Kies uit Zeker van zijn zaak / onzeker / twijfelt aan alles wat hij doet.


Vraag 2

Lees jullie aantekeningen door. Welke karaktereigenschappen van de personages herken je in Rosenboom zelf? Geef hiervan voorbeelden uit het boek.


Vraag 3

Is Publieke werken voor jullie interessanter geworden nu jullie iets meer van de auteur weten? Leg je antwoord uit in maximaal 200 woorden.