Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan...: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Personages

Titel Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan...
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 4 | Personages
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert reflecteren op de manier waarop personages reageren op gebeurtenissen.
Gemaakt door Gea Veenstra

A

Harold maakt op zijn dertiende iets afschuwelijks mee: hij is heimelijk getuige van de moord op zijn vader en het wegslepen van het 'Ding' dat voorbijgaat. Hij durft er met niemand over te praten en wordt een eenzame en melancholieke oude man. Is Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan... daarmee ook een droevige roman? Heb je tijdens het lezen medelijden met een personage gehad? Kies uit: ja, regelmatig / een enkele keer / nee, nooit. Leg je keuze uit.


B

Mensen reageren allemaal verschillend wanneer ze een verschrikkelijke gebeurtenis hebben meegemaakt. Toch hebben onderzoekers wel een aantal gedragingen gevonden die je vaak terugziet bij mensen die een trauma moeten verwerken en/of rouwen. Hieronder zie je de meestvoorkomende:


Herbeleven

 • steeds weer aan de gebeurtenis denken
 • naspelen wat er is gebeurd
 • nachtmerries hebben
 • heftig reageren op dingen die aan de gebeurtenis doen denken (emotioneel of lichamelijk)


Vermijden

 • er niet over willen praten
 • plaatsen, dingen of mensen die doen denken aan de gebeurtenis vermijden
 • ontkennen dat het is gebeurd
 • zich terugtrekken/afzonderen
 • plezier in hobby's en interesses verliezen
 • negatieve gedachten over de toekomst hebben


Verhoogde prikkelbaarheid

 • moeite hebben met concentreren
 • moeilijk inslapen/doorslapen
 • snel boos zijn op anderen
 • snel schrikken (bijvoorbeeld van harde geluiden)
 • heel waakzaam zijn


Overige reacties

 • schuldgevoelens hebben
 • last hebben van buikpijn/hoofdpijn
 • regressief gedrag (bijvoorbeeld weer in bed plassen of duimzuigen, zich aan ouders vastklampen)
 • roekeloos zijn (bijvoorbeeld zonder te kijken de straat oversteken)


Welke van deze gedragingen zie je ook bij Harold terug? Vul hiervoor de volgende tabel in:
 

Gedraging Hier heeft Harold wel/niet last van ... omdat ...
Herbeleven
Vermijden
Verhoogde prikkelbaarheid
Overige reactiesC

Harold woont als weduwnaar in bij het gezin van zijn nieuwsgierige dochter Ina D'Herbourg. Zij is enorm op geld belust en constant bezig met de inkomsten van anderen, zodat haar dochter zoveel mogelijk zal erven. Harolds broer Daan komt in deel II uit Indië, omdat hij gechanteerd wordt door een zoon van de baboe Ma-Boeten. Ina luistert hun gesprek af. Dit maakt haar nog nieuwsgieriger en zij probeert iedereen in haar omgeving uit te horen over wat er zestig jaar geleden in Indië is gebeurd. In het tweede deel van hoofdstuk 3 ondervraagt zij haar vader Harold. Bij welke van de bovenstaande gedraging past dit hoofdstuk het best? Licht je antwoord toe.


D

In deel II,  hoofdstuk 12, sterft grootmoeder Ottilie als laatst van de drie oude mensen. Harold verwachtte dat het 'Ding' voorgoed verdwenen zal zijn. Passen de gevoelens die hij dan heeft bij de gedragingen uit opdracht B? Licht je antwoord toe.


E

Stel je voor: Couperus had de scènes uit vraag 3 en 4 vanuit het ik-perspectief van Harold geschreven. Met welke uitspraken ben je het dan eens en met welke niet? Licht je keuze steeds toe.


Uitspraak A

Van oude mensen zou dan een emotioneler boek zijn;


Uitspraak B

Van oude mensen zou dan een beter boek zijn;


Uitspraak C

Van oude mensen zou dan een geschikter boek zijn voor mensen die zelf een trauma te verwerken hebben;


Uitspraak D

Van oude mensen zou een boek zijn waar je dieper over moet nadenken dan nu het geval is.