Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan...: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Perspectief

Titel Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan...
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 4 | Perspectief
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus perspectief
Je leert de werking van het perspectief analyseren.
Gemaakt door Gea Veenstra
Bron 1 literatuurgeschiedenis.nl | 'De alwetende verteller'

A

Wat vind jij van de acties van de onderstaande personages uit Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan...? Geef je mening door de zinnen 1 tot en met 8 aan te vullen met een van de volgende oordelen:

 • prima/uitstekend, een voorbeeld voor anderen
 • goed te begrijpen, zou ik waarschijnlijk ook zo doen
 • enigszins te begrijpen, het is moeilijk keuzes te maken in zo'n situatie
 • niet echt goed natuurlijk, maar zulke dingen gebeuren
 • een verkeerde keuze, men had beter moeten nadenken
 • afschuwelijk/onmenselijk, dit verdient een hele dikke straf
 1. Dokter Roelofsz geeft grootmoeder Ottilie niet aan bij de politie. Dit vind ik ...
 2. De zoon van Ma-boeten in Indië chanteert oom Daan. Dit vind ik ...
 3. Anton en tante Stefanie bemoeien zich zo weinig mogelijk met de familie. Dit vind ik ...
 4. Ina is erg nieuwsgierig en probeert achter het geheim te komen. Dit vind ik ...
 5. Lot en Elly gaan na een paar maanden (tijdelijk) uit elkaar. Dit vind ik ...
 6. De huwelijken van verschillende familieleden zijn gestrand. Dit vind ik ...
 7. Dochter Ottilie, zus van Lot,  wil niet trouwen omdat ze nu gelukkig is. Dit vind ik ...
 8. [Hier vul je zelf een opvallende gebeurtenis in]. Dit vind ik ...

Was het feit dat jij soms meer wist dan de personages voor jou belangrijk om jouw mening te vormen?


B


Vraag 1

Bestudeer de Literaire theorie en bron 1 over het auctoriale oftewel het alwetend vertelperspectief.


Vraag 2

De alwetende verteller hanteert een scènische vertelwijze: elk hoofdstuk is een aparte scène met een eigen spanningslijn. Heeft deze wijze van vertellen het boek meer intrigerend gemaakt voor jou of juist niet? Leg je antwoord uit.


Vraag 3

Het gevaar van een scènische vertelwijze is dat het verhaal verbrokkeld wordt. Is dat hier ook het geval? Leg je antwoord uit.


Vraag 4

Als Couperus het verhaal verteld zou hebben vanuit het perspectief van Harold, welke informatie zou je dan missen?


Vraag 5

Zoek drie situaties in het boek die Couperus alleen maar kon vertellen door gebruik te maken van een auctoriaal vertelperspectief. Vermeld deze situaties in de linkerkolom van onderstaande tabel.


Vraag 6

Leg ook uit welke invloed het heeft op jou als lezer dat je soms al eerder dan het personage weet wat er speelt. Vul jouw antwoord in de rechterkolom van onderstaande tabel in.
 

Situatie Invloed auctoriaal vertelperspectief
1
2
3C

Vraag 1

Kun je begrijpen waarom Couperus het verhaal op deze manier heeft verteld? Had hij het verhaal ook gewoon helemaal door de ogen van één personage kunnen vertellen? Wat was er dan anders geweest?


Vraag 2

Vind je het prettig dat Couperus hier een auctoriaal vertelperspectief heeft gehanteerd? Leg je antwoord uit.

(Literaire)theorie

Auctoriaal perspectief', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 102-103.