Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan...: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Literaire stroming

Titel Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan...
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 5 | Literaire stroming
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus literaire stroming
Je leert kenmerken van een literaire stroming te herkennen, te benoemen en op waarde te schatten.
Gemaakt door Gea Veenstra
Bron 1 literatuurgeschiedenis.nl | 'Literatuur als wetenschap'

A

Vraag 1

In hoeverre word jij/jouw leven beïnvloed door jouw omgeving? Geef hiervan een voorbeeld.


Vraag 2

In hoeverre word jij/jouw leven beïnvloed door de tijd waarin je leeft? Geef hiervan een voorbeeld.


Vraag 3

In hoeverre word jij/jouw leven beïnvloed door erfelijke factoren? Geef hiervan een voorbeeld.


B

Lees de Literaire theorie over het naturalisme en bron 1.
Beantwoord nu de volgende vragen en vul je antwoorden in de onderstaande tabel in.


Vraag 1

Noem één personage dat duidelijk beïnvloed wordt door zijn/haar milieu en geef een voorbeeld van die beïnvloeding.


Vraag 2

Noem één personage dat duidelijk beïnvloed wordt door zijn/haar tijd en geef een voorbeeld van die beïnvloeding.


Vraag 3

Noem één personage dat duidelijk beïnvloed wordt door erfelijke factoren en geef een voorbeeld van die beïnvloeding.
 

Beïnvloed door Personage Voorbeeld
Ras
Milieu
MomentC

In deel I, hoofdstuk 3 spreekt grootmoeder haar vrees uit over de erfzonde, de noodlotsgedachte: 'maar ze weten niet…. Zij erven de straf voor wat wij gedaan hebben.'


Vraag 1

Wat wordt bedoeld met de noodlotsgedachte?


Vraag 2

Geloofde Lot hier ook in? Leg je antwoord uit.


Vraag 3

Er is een moment dat Lot denkt dat hij misschien het familiefatum kan doorbreken. Wat/wie is daar de oorzaak van?


Vraag 4

In deel II gaat het uiteindelijk toch mis tussen Lot en Elly geheel volgens de regels van het naturalisme. Waarom kon het niet goed aflopen voor het pas getrouwde stel volgens de schrijfregels van die tijd?


Vraag 5

De twee verhaallijnen hebben een fatale samenhang. Waar wil Couperus je over laten nadenken?


D

Ben jij gevoelig voor de ideeën van het naturalisme? Heeft de roman jou bijvoorbeeld laten nadenken over jouw levensloop en eigen verantwoordelijkheid? Leg je antwoord uit.

(Literaire)theorie

'Naturalisme', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 41 en 89.