Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan...: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Oeuvre

Jullie gaan samen een PowerPoint-presentatie maken over het oeuvre van Couperus. Daarin plaatsen jullie ook de roman Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan.... Hieronder wordt beschreven hoe jullie dat kunnen aanpakken, maar vraag ook je docent wat interessant is om te verwerken in jullie presentatie. Spreek dan meteen ook af wanneer jullie de presentatie houden en hoe lang de presentatie zal duren.

Titel Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan...
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 5 | Oeuvre
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus oeuvre
Je leert een roman tegen de achtergrond van het oeuvre van een schrijver plaatsen.
Gemaakt door Gea Veenstra
Bron 1 literatuurgeschiedenis.nl | 'Louis Couperus'
Bron 2 literatuurgeschiedenis.nl | 'Tachtig: de beuk erin'
Bron 3 louiscouperus.nl | website van het Louis Couperus Genootschap

A

Wat weet je al over Louis Couperus? Schrijf allebei zoveel mogelijk weetjes en feiten op en bespreek die met elkaar. Welke informatie is nuttig of interessant om in je presentatie te verwerken? Kijk bij D welke informatie je moet vergaren.


B

Bespreek nu samen wat je moeilijk/oninteressant/saai vond van Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan.... Zijn er stukken die niet duidelijk waren? Stel elkaar vragen over het werk en probeer samen tot antwoorden te komen.


C

Bespreek ook samen wat je mooi/boeiend/vernieuwend vond van Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan.... Zijn er stukken die (voor die tijd) opzienbarend waren? Stel elkaar vragen over het werk en probeer samen tot antwoorden te komen.


D

Zoek uit tot welke stroming Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan... wordt gerekend en wat de algemene kenmerken zijn. Behoren alle werken van Couperus tot deze stroming? Geef een zorgvuldig antwoord. Je kunt gebruikmaken van onderstaande bronnen.


E

Jullie gaan nu werken aan de PowerPoint-presentatie. Bekijk onderstaande tabel. Daarin staat welke informatie jullie in je presentatie kunnen verwerken. Kies ten minste 9 onderdelen uit als je als tweetal werkt. Kies ten minste 7 onderdelen uit als je individueel werkt.
Spreek af wie er wat uitzoekt en verwerkt. Bedenk ook samen welke volgorde van de dia's het meest logisch is. Je presenteert je eigen werk. Het is de bedoeling dat jij iets kunt vertellen over de informatie die op jouw dia's staat. Je moet dus voor jezelf aantekeningen maken over wat jij gaat vertellen per dia. Natuurlijk zorgen jullie ook voor een mooie en passende lay-out.

Wat Wie
Collage van verschillende werken en een foto van Couperus in het midden.
Een aantal opvallende en/of typerende citaten van Couperus.
Een drietal kenmerken van Couperus als mens.
Autobiografische elementen van 'Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan...' en het belang van deze elementen voor het leven van Couperus.
Stroming waartoe 'Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan...' behoort; aantal kenmerken van deze stroming en een aantal voorbeelden uit de roman.
Voorbeelden van zaken die in het leven van Couperus belangrijk waren en citaten die dit illustreren.
Een rubriek 'Wist je dat?' met bijzonderheden over Couperus: wat valt je op als je over hem leest? Wat is leuk of interessant voor anderen om over hem te weten? Wat maakt hem bijzonder?
Uitspraken van Couperus over zichzelf en 'Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan...'.
Wat jullie moeilijk/interessant vonden aan 'Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan...'.
Over het schrijverschap van Couperus: wilde Couperus altijd al schrijver worden? Wat vonden zijn ouders daarvan? Hoe werd tegen hem aangekeken in zijn tijd? Werd hij gewaardeerd? Kon hij leven van zijn schrijverschap?
Centrale thema's of rode draad in het oeuvre van Couperus: is er sprake van steeds terugkerende gebeurtenissen, onderwerpen, motieven?