Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan...: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Oeuvre

Je gaat een beschouwing schrijven over het oeuvre van Louis Couperus en de betekenis van zijn schrijverschap voor de Nederlandse literatuur.

Titel Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan...
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 6 | Oeuvre
Studielast 2,5 uur
Werkvorm individueel
Focus oeuvre
Je leert reflecteren op de cultuurhistorische betekenis van het oeuvre van Louis Couperus.
Gemaakt door Gea Veenstra
Bron 1 literatuurgeschiedenis.nl | 'Louis Couperus'
Bron 2 louiscouperus.nl | website van het Louis Couperus Genootschap
Bron 3 kb.nl | informatie over Couperus bij de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag)

A

Vraag 1

Bestudeer de bronnen. Maak aantekeningen die betrekking hebben op het Fin de siècle en het gehele oeuvre van Louis Couperus.
Let op de grote lijnen:
      - Genres die Couperus beoefende
      - Ontwikkeling(en) in/van zijn oeuvre
      - Hoogtepunten
      - Centrale thematiek van het oeuvre


Vraag 2

Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan... speelt een belangrijke rol in het oeuvre van Couperus. Het sluit een periode af. Leg uit welke rol het boek speelt en hoe het als een afsluiting  gezien kan worden.


B

Bestudeer de bronnen en maak aantekeningen die betrekking hebben op de betekenis van de schrijver Louis Couperus voor de Nederlandse literatuur. Stel jezelf de volgende vragen:

Vraag 1

Is Louis Couperus vernieuwend geweest?

Vraag 2

Heeft hij de lezers aan het denken gezet?

Vraag 3

Heeft hij andere (latere) schrijvers beïnvloed?


C

Verwerk de informatie die je gevonden hebt in een beschouwing van ongeveer 800 woorden. Zorg ervoor dat iemand die nog niet zoveel weet van Couperus een helder overzicht krijgt van zijn schrijverschap en de betekenis van zijn oeuvre voor de Nederlandse literatuur.