Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan...: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Stijl

Een groot aantal klassiekers uit de Nederlandse literatuur wordt hertaald om het werk leesbaar te maken voor de hedendaagse lezers. Het Louis Couperus Genootschap (bron 1) organiseert een symposium om de mogelijkheden van hertaling en de behoefte daaraan te onderzoeken.

Titel Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan...
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 6 | Stijl
Studielast 4 uur
Werkvorm tweetal
Focus stijl
Je leert stijlkenmerken herkennen en reflecteren op het esthetische karakter ervan.
Gemaakt door Gea Veenstra
Bron 1 louiscouperus.nl | website van het Louis Couperus Genootschap
Bron 2 youtube.com | 'Draadstaal: Fred & Ria - De Dikke Vandale - Tokkies'
Bron 3 literatuurgeschiedenis.nl | 'Tachtig: de beuk erin'

A

Bekijk het filmpje van Draadstaal (bron 2). Wat valt je vooral op bij het taalgebruik van Fred? Noteer allebei jullie bevindingen.


B

Bestudeer individueel bron 3 over het impressionisme. Welke stijlkenmerken kun je vinden over deze stroming? Bekijk elkaars bevindingen en noteer de kenmerken die jullie herkennen in Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan....


C

Vraag 1

Welk kenmerk van het impressionisme herken je in het (onbedoelde) taalgebruik van Fred?


Vraag 2

Geef drie voorbeelden van neologismen die Fred ter plekke bedenkt.


Vraag 3

Zoek bij drie stijlkenmerken die jullie aanspreken van het impressionisme een voorbeeld in Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan.... Als deze stijl jullie totaal niet aanspreekt, laat dan aan de hand van drie voorbeelden zien waarom het jullie niet aanspreekt.


Vraag 4

Zie je overeenkomsten tussen het taalgebruik van Fred en de stijlkenmerken van het impressionisme?


Vraag 5

Couperus' stijl wordt beschouwd als impressionistisch. Tijdgenoten van Couperus vonden zijn dialogen onnatuurlijk. Ben je het hiermee eens? Leg je antwoord uit.


Vraag 6

Geef aan wat je aan de impressionistische stijlkenmerken zou willen veranderen om het boek leesbaarder te maken voor de moderne lezer en waarom je denkt dat deze veranderingen zouden bijdragen aan de leesbaarheid van het werk.


Vraag 7

Jullie maken allebei voor het Louis Couperus Genootschap een proefversie van een gemoderniseerde uitgave. Herlees de eerste twee bladzijden tot 'Zijn vrijheid, zijn onafhankelijkheid'. Herschrijf dit stuk in modern Nederlands. Je mag zinnen inkorten en opdelen als dat nodig is voor de leesbaarheid. Zoek voor ouderwetse woorden nieuwe woorden, maar zorg ervoor dat je geen anachronismen invoert.


Vraag 8

Lees elkaars herschrijving en vergelijk deze met de oorspronkelijke tekst. Beoordeel elkaar: wat levert de herschrijving op, wat gaat er verloren? Is de tekst zodanig verbeterd dat ook jongeren deze graag willen lezen?


Vraag 9

Optioneel: stuur je werk op naar het Louis Couperus Genootschap en vraag wat ze van jullie herschrijving vinden.