Het schervengericht: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Thematiek

Titel Het schervengericht
Niveau boek niveau 6
Opdracht niveau 4 | Thematiek
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus thematiek
Je leert reflecteren op een belangrijk thema van de roman.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron 1 Vraag A van deze opdracht is met toestemming van de uitgever overgenomen van querido.nl.

A

Maddox en Remo zijn vrijelijk gemodelleerd naar de secteleider van The Family, Charles Manson, en de filmregisseur Roman Polanski. Manson heeft een aantal leden van The Family aangezet tot het vermoorden van onder anderen Sharon Tate, de toenmalige echtgenote van Roman Polanski. Polanski zit een gevangenisstraf uit wegens ontucht met een minderjarige, evenwel zonder dat hij op de hoogte was van de leeftijd van het meisje. Gedurende de uren die Maddox en Remo samen doorbrengen maken ze elkaar verwijten over de grond van hun veroordeling. Verzamel de argumenten die in het boek aan de orde komen waarom beiden schuldig zijn, of onschuldig. Noteer je bevindingen in de tabel.


Tabel

 

Schuldig, want… Onschuldig, want…
Remo 1. 1.
2. 2.
3. 3.
Scott 1. 1.
2. 2.
3. 3.B


Kies uit de onderstaande stellingen één stelling waar je het mee eens bent en formuleer drie argumenten voor de stelling. Een argument kan ook de vorm van een voorbeeld uit de roman hebben. Als je het met geen van de onderstaande stellingen eens bent, mag je ook zelf een stelling formuleren.


Stelling A

Het schervengericht stelt de vraag aan de orde wat 'schuld' eigenlijk is.


Stelling B

Remo Woodehouse is net zo schuldig als Scott Maddox.


Stelling C

De mate van schuld die iemand draagt, wordt niet bepaald door de ernst van het misdrijf.