Het schervengericht: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Intertekstualitieit

Hurly Burly

In Het schervengericht speelt 'Hurly Burly' een belangrijke rol. Maddox heeft dit begrip ontleend aan een apocrief nummer van de Beatles. In het echt zou Charles Manson zich hebben laten inspireren door het nummer 'Helter Skelter'. De tekst daarvan is echter heel anders dan de flarden van de tekst die je in de roman tegenkomt. In deze opdracht ga je op zoek naar de herkomst en betekenis van de (fictieve!) songtekst van 'Hurly Burly'.

Titel Het schervengericht
Niveau boek niveau 6
Opdracht niveau 5 | Intertekstualiteit
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus intertekstualiteit
Je leert reflecteren op de herkomst en betekenis van een belangrijke intertekst.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron 1 youtube.com | 'Helter Skelter'
Bron 2 lyrics007.com | Songtekst 'Helter Skelter'
Bron 3 sparknotes.com | website waarop je naar verwijzingen kunt zoeken

A

Vraag 1

Om de smaak te pakken te krijgen, bekijk en beluister je eerst op Youtube 'Helter Skelter' van de Beatles. Bekijk ook de tekst in bron 2.


Vraag 2

Noteer alle fragmenten van de songtekst van 'Hurly Burly'; zie p. 305-6, 471-2, 483 en 688.


Vraag 3

Google de fragmenten die je hebt gevonden. Ze zijn alle van een en dezelfde schrijver, maar afkomstig twee uit verschillende werken. Welke werken zijn dit?


B

Je gaat nu op zoek naar overeenkomsten tussen Het schervengericht en de gevonden werken. Zoek op sparknotes.com (bron 3) naar informatie over de gevonden werken.


Vraag 1

Welke overeenkomsten zie je tussen werk 1 en Het schervengericht? Denk in ieder geval aan genre, relatie tussen fictie en werkelijkheid, strijdende partijen. Verwerk je antwoorden in de tabel.


Vraag 2

En welke overeenkomsten tussen werk 2 en Het schervengericht?


Tabel
 

Overeenkomsten tussen werk 1 en Het Schervengericht Overeekomsten tussen werk 2 en Het schervengericht.
Genre
Relatie tussen fictie en werkelijkheid
Strijdende partijen
[noteer hier een vierde overeenkomst]C

Vraag 1

Op p. 472 vraagt Remo aan Scott: 'Maar welke boodschap trof jij nou precies in het nummer aan?' Leg uit wat Scott in het nummer heeft gehoord.


Vraag 2

Was dit ook de boodschap die Agraphiotos aan Maddox bedoelde te geven? Met andere woorden: wat wilde Agraphiotis met Hurly Burly bereiken? Had Maddox hem goed begrepen? Formuleer je antwoord precies en met zorg.


Je kunt voor het beantwoorden van vraag C1 en C2 de volgende pagina's nog eens herlezen: 341-3, 389, 456-9, 461-4, 472-3, 483, 489, 498-502, 580, 919


D

Welke (belangrijke) aspecten van het verhaal zou je misschien over het hoofd hebben gezien, als je niet zou weten waar de tekst van 'Hurly Burly' vandaan komt? Licht je antwoord toe.